Komunikat Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

  • 25 sierpnia 2020
  • “Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych wzięciem udziału w Konkursie na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przedłużył do dnia 31 sierpnia 2020 roku termin nadsyłania prac wraz z wymaganymi dokumentami zgłoszeniowymi”.

    Regulamin

    Zarządzenie-Dyr.IWS-konkurs