30 leci Biblioteki w Gorcach

 • 26 listopada 2008
 • W roku 2008 przypada jubileusz 30-lecia wybudowania Biblioteki w Gorcach. Instytucję tę zaprojektował  znany architekt wałbrzyski mgr inż. Marek Sokół. Celem koordynacji działań budowlanych powołano społeczny komitet budowy z przewodniczącym Bolesławem Kałką
  na czele oraz Markiem Skwarkiem i Janem Stęposzem – członkami komitetu.
  Dzięki olbrzymiemu wysiłkowi mieszkańców oraz osób zaangażowanych w działalność kulturalno – społeczną,
  a w szczególności tutejszych górników 20 listopada
  1978 r. nastąpiło uroczyste otwarcie biblioteki.
  Od początku swojego istnienia biblioteka w Gorcach działała jako Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Boguszowie, łącząc funkcje i zadania związane
  z promocją i rozwojem czytelnictwa oraz animacją społeczno – kulturalną.
  W ciągu trzydziestu lat działalności funkcjonowało
  tu wiele grup artystycznych i kół zainteresowań, odbywały się spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, prelekcje, spektakle teatralne oraz koncerty.
  Imprezy kulturalne organizowane przez bibliotekę od lat cieszą się w całym regionie olbrzymim powodzeniem.
  Na szczególną uwagę zasługują coroczne edycje Konkursu Poetyckiego o „Srebrny Liść Chmielu”, „Babski Comber”, „Barbórka”, „Noc Świętojańska pod Mniszkiem” oraz „Biesiada Ziemniaczana” .
  Obecnie Filia nr 4 dysponuje szerokim wachlarzem propozycji zajęć zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
  W zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży współpracuje z placówkami oświatowymi,
  a w szczególności z Zespołem Szkół Samorządowych
  w Gorcach. Przy bibliotece działają: sekcja plastyczna, warsztaty tańca ludowego, a także dziecięcy teatr Trele Morele – laureat festiwali teatralnych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. Dla najmłodszych czytelników odbywają się  zajęcia biblioteczne pt. „Bajkowa Biblioteka”.
  Inicjatywami cieszącymi się dużym powodzeniem są: Centrum Aktywności III Wieku – zajęcia społeczno
  – kulturalne mające na celu organizację czasu wolnego osobom w wieku emerytalnym, a także „Klub pod Igiełką” oraz cotygodniowe spotkania miłośników francuskiej gry karcianej „Bellote”.
  Działalność Filii nr 4 w Gorcach w zakresie upowszechniania kultury doceniona została przez Starostę Powiatu Wałbrzyskiego, który w bieżącym roku postanowił przyznać bibliotece nagrodę za rozwój i zachowanie lokalnej kultury, jej najcenniejszych wartości
  i tradycji.