Powiatowy Konkurs Recytatorski Smerfik już za nami

 •  

  W czwartek 19 kwietnia br. sala widowiskowa Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach gościła blisko 40 uczestników finału Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „SMERFIK”. Małe smerfy i ich opiekunowie przybyli do Boguszowa z całego powiatu wałbrzyskiego aby stanąć w szranki ze swoimi rówieśnikami w trzech kategoriach: „przedszkola i klasy 0”, „klasy I-II” oraz „klasy III”. Oczywiście jak przystało na każdy szanujący się konkurs, młodych recytatorów oceniało profesjonalne jury, w którego skład weszli:

  Pani Jolanta Adamczak – Zastępca dyrektora Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie – Gorcach   jako przewodnicząca jury;

  Pani Anna Wójtowicz – Młodszy bibliotekarz Działu Dziecięco – Młodzieżowego PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu

   oraz

  Pani Marzena Kwiatkowska – Instruktor MBP-CK w Boguszowie-Gorcach.

  Po trwających prawie trzy godziny przesłuchaniach, jury wyłoniło następujących zwycięzców:

  W kategorii „przedszkola i klasy 0”:

  I miejsce – Magdalena Kryłowicz z Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie

  II miejsce –Krzysztof Sokołowski z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu

  III miejsce – Lena Spychała z Przedszkola Samorządowego nr 14 w Wałbrzychu

  Wyróżnienia – Paweł Ścisłowski z Przedszkola Publicznego nr 3 w Boguszowie-Gorcach
                           Lena Zielińska z Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze
                                                          Filia w Witkowie

  W kategorii „ klasy I-II”:

  I miejsce – Julia Wojciuszkiewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu

  II miejsce – Marcelina Popik ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy                                                   

  III miejsce – Maja Rogowska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Boguszowie-Gorcach

  III miejsce – Maja Kuchta z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku

  Wyróżnienie – Martyna Korejwo z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie
                               

  W kategorii „klasy III”:

  I miejsce – Karol Juszczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu

  I miejsce – Zuzanna Romanik z Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

  II miejsce – Jan Wańczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Boguszowie-Gorcach

  III miejsce – Sonia Polczyńska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku

  Wyróżnienie  – Kaja Frąckowiak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wałbrzychu
                           

  Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział oraz drobne upominki a nauczyciele pamiątkowe dyplomy.

  Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy natomiast wszystkim uczestnikom i nauczycielom dziękujemy i już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję konkursu.

   

  XXV Jubileuszowy Turniej Bellota rozstrzygnięty

 • 17 kwietnia 2018
 • Dnia 14.04.2018 r. – w Boguszowie-Gorcach rozstrzygnięty został XXV Turniej Francuskiej Gry Karcianej  w Parach – Bellote o Puchar Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury  – Elżbiety Gajewskiej.  

             Do Turnieju, który odbył się w Centrum Kulturalno-Kongresowym „Witold” przystąpiło 16 graczy.

  Po blisko dziewięciu godzinach pasjonujących rozgrywek komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Pierzchała oraz Sławomir Mika wyłoniła zwycięskie pary turniejowe.

  Klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

  I miejsce: Wiaczesław Borkowski, Józef Jankiewicz

  II miejsce: Jan Błażej, Edward Kasiński

  III miejsce: Ryszard Kowalski, Zbigniew Ptasznik

              Laureaci z rąk Z-Ca Dyrektora MBP-CK Małgorzaty Sycz otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz okazałe statuetki.

              Organizatorzy turnieju – Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury oraz Centrum Kulturalno Kongresowe „Witold” – składają serdeczne gratulacje laureatom, a  wszystkich miłośników gry w Bellota zapraszają do udziału w następnej edycji turnieju.

              /red/

  Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie

 • 6 kwietnia 2018
 • KONKURS PLASTYCZNY „PARTNERSTWO MIAST”

  REGULAMIN KONKURSU

  1.Cele konkursu
  -zainteresowanie miastem partnerskim w Czechach
  – zainteresowanie współpracą z miastem partnerskim
  -rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
  -prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej

  -rozwijanie umiejętności pracy w zespole

  1. Organizator konkursu
   Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

  Patronat honorowy: Urząd Miasta Boguszów-Gorce
  3. Tematyka prac związana z partnerstwem miasta Smirice w Czechach

  4.Wiek uczestników
  Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 6-15 lat ze szkół podstawowych. Konkurs skierowany jest do całych klas szkolnych (prace zbiorowe).

  5.Technika i format
  Malarstwo na papierze, rysunek, collage -format A3, praca przestrzenna (nie większa niż 40x60cm)
  Prac prosimy nie oprawiać w passe-partout.

  1. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru:
   a) tytuł
   b) klasę
   c) wiek uczestników
   d) imię i nazwisko nauczyciela
   e) adres i telefon placówki
   f) e-mail placówki
   Organizator nie dopuszcza zgłoszeń indywidualnych. Każda klasa może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

  7.Prace płasko zapakowane/ nie zrolowane / prosimy przesłać na adres:
  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach
  pl. Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce
  z dopiskiem ”Partnerstwo miast”

  8.Termin składania prac upływa 20 kwietnia 2018  r.
  Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

  1. O wynikach konkursu zostaną powiadomione mailowo tylko te placówki, z których będą nagrodzeni laureaci konkursu. Werdykt jury konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej

  Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury: www. mbp-ck.pl

  1. Nagrodą w konkursie będzie wyjazd zwycięskiej klasy, w dniu 8 maja 2018r., na imprezę plenerową dla dzieci do Smiric w Czechach. Prace wszystkich uczestników konkursu wyeksponowane zostaną w Galerii Barbórka MBP-CK.