Uwaga, uwaga ruszamy z głosowaniem

 • 7 grudnia 2020
 • W dniach od 7 do 13 grudnia to właśnie Wy możecie wybrać Najpiękniejszą Dziecięcą Szopkę. Na zwycięzców czekają nagrody, o terminie ich odbioru każdy laureat zostanie poinformowany telefonicznie lub przez e-mail. Ogłoszenie wyników już 14 grudnia.
  Zapraszamy na profil Wesołe Minutki w MBP-CK.

  Najpiękniejszy Miś wybrany

 • Zapraszamy do obejrzenia galerii misowych zdjęć. Dziękujemy wszystkim dzieciom, które nadesłały swoje prace na konkurs. Po długich i męczących obradach zdecydowaliśmy się przyznać 3 główne miejsca następującym osobom:

  Miejsce III – Anna Stawiarska

  Miejsce II – Piotr Janusz

  Miejsce I – Aleksandra Kryger – Bieniek

  Jeszcze raz gratulujemy Wam wszystkim i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach. Wybrane osoby zostaną powiadomione przez e-mail o terminie odbioru nagród.

  I miejsce
  II miejsce
  III miejsce
  praca Tymoteusza Mazura
  praca Michała Boguckiego
  praca Poli Janiak
  Praca Oliwii Młodzieniewskiej
  Praca Milenki Piotrowskiej
  Praca Antoniny Kowalskiej
  Praca Amelki Płonki
  praca Gabriela Mazura
  praca Zosi Furmaniak
  praca Anieli Kaptur

  Kartka dla Górnika

 • 17 listopada 2020
 • Zachęcamy wszystkich młodych czytelników do włączenia się w inicjatywę „Kartka dla Górnika.” Podtrzymajmy razem górnicze tradycje naszego miasta.

  Co należy zrobić?
  1. Wystarczy użyć trochę wyobraźni i wyczarować w domu piękną laurkę. 2. Gotową pracę zostawić w specjalnie przygotowanych kartonach ustawionych przy wejściach do bibliotek.
  Na kartki czekamy do 2 grudnia 2020 r.
  Zebrane prace zostaną przekazane przedstawicielom górniczej braci
  z Boguszowa – Gorc.

  Najpiękniejszy Miś

 • 12 listopada 2020
 • Już niedługo Światowy Dzień Pluszowego Misia z tej okazji przygotowaliśmy dla Was kolejny konkurs, tym razem zadaniem uczestników będzie przygotowanie misia w formie przestrzennej. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III Szkół Podstawowych z Boguszowa – Gorc. Na zdjęcia prac czekamy do 23 listopada do godziny 10.00. Zapraszamy do udziału 🙂

  Szczegóły w poniższym regulaminie.

  Najpiękniejszy miś – regulamin konkursu plastycznego dla dzieci

  • 1

  Cele konkursu:

  – rozwijanie i promowanie talentów plastycznych

  – kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci,

  – kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,

   – rozwijanie zdolności manualnych.

  • 2

  Organizator:

  Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
  w Boguszowie-Gorcach

  • 3

  Uczestnicy konkursu:

  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III
  Szkół Podstawowych w Boguszowie – Gorcach

  • 4

  Warunki przystąpienia do Konkursu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy przestrzennej przedstawiającej misia (niedźwiadka) inspirowanej bajkami i opowiadaniami dla dzieci.

  2. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.  

  3. Zgłoszenie pracy następuje drogą e-mailową, tzn. uczestnik konkursu wysyła zdjęcie wykonanej pracy na adres
   katarzynapierzchala@mbp-ck.pl, z tytule „konkurs Najpiękniejszy Miś”. 

  4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.

  5. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopada 2020 r. do godz. 10.00.
  • Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych
   i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).

  • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.
  • 5

  Technika i forma prac:

  Praca wykonana dowolną techniką przestrzenną

  • 6

  Kryteria oceny: a) estetyka pracy, b) oryginalność, c) stopień trudności, d) jakość wykonania

  • 7

  Każda z prac powinna mieć być podpisana (imię, nazwisko i klasa).

  • 8

  Ocena prac:

  Przesłane prace oceni 3 osobowe jury

  Ogłoszenie wyników nastąpi 25 listopada 2020 r. na profilu „WESOŁE MINUTKI W MBP-CK.” Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane również na stronie www.mbp-ck.pl

  • 9

  Nagrody:

  Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody, o terminie ich wręczenia każdy uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie lub przez e-mail.

  plakat informujący o konkursie