"Koło mego ogródecka zakwitła jabłonecka" (tradycje i zwyczaje staropolskie) 24.04.2013 r. Filia nr 2