Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury
pl. Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce

tel. 74 8449-284
tel./fax 74 8448-832


Dyrektor – Elżbieta Gajewska

nr wew. 31
e.gajewska@mbp-ck.pl


Z-ca dyrektora – Małgorzata Sycz

nr wew. 33
m.sycz@mbp-ck.pl


Główny księgowy – Irena Stokłosa

nr wew. 35
i.stoklosa@mbp-ck.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

tel. 74 8449 284

e-mail: iod@mbp-ck.pl