Najpiękniejszy Miś

 • 12 listopada 2020
 • Już niedługo Światowy Dzień Pluszowego Misia z tej okazji przygotowaliśmy dla Was kolejny konkurs, tym razem zadaniem uczestników będzie przygotowanie misia w formie przestrzennej. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III Szkół Podstawowych z Boguszowa – Gorc. Na zdjęcia prac czekamy do 23 listopada do godziny 10.00. Zapraszamy do udziału 🙂

  Szczegóły w poniższym regulaminie.

  Najpiękniejszy miś – regulamin konkursu plastycznego dla dzieci

  • 1

  Cele konkursu:

  – rozwijanie i promowanie talentów plastycznych

  – kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci,

  – kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,

   – rozwijanie zdolności manualnych.

  • 2

  Organizator:

  Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
  w Boguszowie-Gorcach

  • 3

  Uczestnicy konkursu:

  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III
  Szkół Podstawowych w Boguszowie – Gorcach

  • 4

  Warunki przystąpienia do Konkursu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy przestrzennej przedstawiającej misia (niedźwiadka) inspirowanej bajkami i opowiadaniami dla dzieci.

  2. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.  

  3. Zgłoszenie pracy następuje drogą e-mailową, tzn. uczestnik konkursu wysyła zdjęcie wykonanej pracy na adres
   katarzynapierzchala@mbp-ck.pl, z tytule „konkurs Najpiękniejszy Miś”. 

  4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.

  5. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopada 2020 r. do godz. 10.00.
  • Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych
   i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).

  • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.
  • 5

  Technika i forma prac:

  Praca wykonana dowolną techniką przestrzenną

  • 6

  Kryteria oceny: a) estetyka pracy, b) oryginalność, c) stopień trudności, d) jakość wykonania

  • 7

  Każda z prac powinna mieć być podpisana (imię, nazwisko i klasa).

  • 8

  Ocena prac:

  Przesłane prace oceni 3 osobowe jury

  Ogłoszenie wyników nastąpi 25 listopada 2020 r. na profilu „WESOŁE MINUTKI W MBP-CK.” Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane również na stronie www.mbp-ck.pl

  • 9

  Nagrody:

  Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody, o terminie ich wręczenia każdy uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie lub przez e-mail.

  plakat informujący o konkursie