Konkurs recytatorski ,,Pegazik”

 • 20 listopada 2019
 • XXV Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK

  eliminacje miejskie – 27 lutego 2020 r.

  organizator:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  w Boguszowie-Gorcach

  Organizatorem głównym XXV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK  jest  Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i odbywa się
  w czterech etapach:

  1. Eliminacje szkolne,
  2. Eliminacje miejskie,
  3. Eliminacje powiatowe,
  4. Finał Wojewódzki.

   

  Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach jest organizatorem etapu miejskiego Konkursu, który odbędzie się 27 lutego 2020r. o godz. 900 w MBP– Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach (Pl. Odrodzenia 4)

  Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 7 lutego 2020 r. na adres:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  pl. Odrodzenia 4

  58-370 Boguszów-Gorce

  tel. 74-8449-284, tel./fax 74-8448-832

  e-mail: boguszow@mpb-ck.pl

  REGULAMIN

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych  województwa dolnośląskiego.
  2. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach:
  3. młodsi – klasy IV-VI SP;
  4. starsi – klasy VII i VIII SP
   1. W kategorii młodsi uczestnicy wykonują jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji do 4 minut.
   2. W kategorii starsi uczestnicy wykonują dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Łączny czas prezentacji do 7 minut.
   3. Prezentowane utwory mogą być dowolne (z wydanych drukiem), najlepiej spoza kanonu lektur i podręczników szkolnych.
   4. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach konkursu ten sam repertuar (chyba, że jury zaleci jego zmianę).
   5. Prezentacje ocenia powołane przez organizatorów jury.
   6. Organizatorzy poszczególnych eliminacji zapewniają nagrody dla laureatów.
   7. Kryteria oceny:
  5. interpretacja utworów
  6. dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika)
  7. kultura słowa
  8. ogólny wyraz artystyczny.

  ETAPY KONKURSU

  I. Pierwszy etap – eliminacje szkolne
  1.Organizują szkoły do 31 stycznia 2020 r.

  2. Zgłoszenia reprezentantów szkół należy dokonać poprzez przesłanie organizatorom drugiego etapu wypełnionych kart zgłoszeń w określonym przez nich terminie.O liczbie uczestników reprezentujących szkołę w eliminacjach drugiego etapu decydują ich organizatorzy.

  II. Drugi etap – eliminacje miejskie, gminne lub miejsko-gminne.

  1. Koordynatorem eliminacji drugiego etapu są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów miejskich lub gminnych.
  2. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację eliminacji drugiego etapu lokalnym placówkom kulturalnym lub oświatowym.
  3. Eliminacje drugiego etapu odbywają się 27 lutego (czwartek) 2020 roku. o godz. 9.00
   w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury, pl. Odrodzenia 4 w Boguszowie
   -Gorcach. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu.
  4. Jury eliminacji drugiego etapu kwalifikuje uczestników do etapu powiatowego.
   W przypadku braku etapu powiatowego jury konkursu typuje po jednej osobie w każdej kategorii do Finału Wojewódzkiego.
  5. O liczbie uczestników reprezentujących miasto lub gminę w eliminacjach powiatowych decydują ich organizatorzy.
  6. Karty zgłoszeń osób zakwalifikowanych do eliminacji powiatowych należy nadesłać na adres organizatorów eliminacji trzeciego stopnia w określonym przez nich terminie.

  III Trzeci etap – eliminacje powiatowe.

  1. Koordynatorem eliminacji trzeciego stopnia są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów powiatowych.
  2. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację trzeciego etapu placówkom kulturalnym lub oświatowym.
  3. Eliminacje trzeciego etapu odbywają się do 20 marca 2020 roku.
  4. Karty osób zakwalifikowanych do finału należy nadesłać na adres organizatora finału wojewódzkiego do 31 marca 2020 roku.
  5. Jury eliminacji trzeciego etapu może zakwalifikować uczestników do finału wojewódzkiego wg załączonej listy (na odwrocie karty zgłoszenia).

  IV.Finał Wojewódzki.

  1. Odbędzie się w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji:
  2. a) Młodsi – 27 kwietnia 2020 roku
  3. b) Starsi – 28 kwietnia 2020 roku
  4. Potwierdzenie udziału w finale zostanie przesłanie uczestnikom na adres szkoły
   do 17 kwietnia 2020 roku.
  5. Dla uczestników finału koszt akredytacji wynosi 15 złotych.
  6. W finale wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne nagrody dla zwycięzców
   i wyróżnionych.
  7. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów finału.
  8. Informujemy, że na organizatorach poszczególnych etapów konkursu spoczywa obowiązek stosowania przepisów z zakresu danych osobowych (RODO).

  karta zgłoszenia

  Zgoda na przetwarzanie danych

   

   

  XII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY ARTYSTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ DZIECIĘCE SZOPKI

 • 23 października 2019
 • REGULAMIN

   

  ORGANIZATOR:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

  CEL:

  • pobudzanie inwencji twórczej i zachęcanie do czynnego uprawiania ludowej
   i artystycznej twórczości wśród dzieci szkół podstawowych powiatu wałbrzyskiego;
  • tworzenie propozycji imprezy wzorcowej prezentującej dorobek amatorskiego dziecięcego ruchu artystycznego;
  • umożliwienie twórcom dziecięcym konfrontacji własnych dokonań
   i poszukiwań artystycznych – wychowanie przez sztukę – wyobraźnia i inwencja twórcza dzieci nie mają sobie równych;

  PRZEDMIOT KONKURSU:

  • plastyka obrzędowa – szopki kolędnicze.

  WARUNKI KONKURSU:

  • w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych;
  • każdy uczestnik może nadesłać lub dostarczyć osobiście jedną pracę (szopkę);
  • szopki mogą być wykonane z rożnych materiałów (karton, masa solna, chleb, piaskowiec, masa ceramiczna, itp.);
  • ze względów ekspozycyjnych format prac (szopek) powinien wynosić maksymalnie 40x60x60 cm;
  • prace powinny być opatrzone godłem (pseudonimem artystycznym) autora.
   Do pracy należy przymocować zaklejoną i podpisaną godłem kopertę. Informacja w kopercie winna zawierać: imię i nazwisko autora szopki, krótką notę biograficzną (data urodzenia, nazwa szkoły, klasę, itp.), zgodę podpisaną przez rodziców na zbieranie przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych (zgodnie                     z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych),  na kopercie (zewnętrzna strona) proszę zamieścić kategorię, w której startuje autor pracy.
  • organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac
   w celach reklamowych oraz przetwarzania danych osobowych na potrzebę konkursu,
  • uczestnicy konkursu będą mogli odebrać swoje prace wyłącznie tydzień po wernisażu.

  NAGRODY:

  • oceny prac zgłoszonych do konkursu dokona jury powołane przez organizatora;
  • najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi i dyplomami, zaś wyróżnione – dyplomami;
  • nagrody będzie można odebrać wyłącznie osobiście w dniu ogłoszenia wyników. Po tym terminie nagrody nie będą wydawane ani laureatom konkursu ani tym bardziej osobom trzecim.
  • nieodebranie nagrody w dniu wernisażu skutkować będzie przejściem nagrody na kolejnego laureata
   UWAGA! Nagrody nie będą wysyłane!

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • prace nagrodzone oraz zakwalifikowane przez jury będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii BARBÓRKA w siedzibie organizatora;
  • ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 13  grudnia 2019 r. podczas wernisażu wystawy pokonkursowej;
  • autorzy biorący udział w konkursie, oceniani będą w kategorii uczniowie szkół podstawowych oraz prace wykonane zbiorowo;
  • termin składania prac upływa z dniem 2 grudnia 2019r.

  Prace prosimy składać lub nadsyłać na adres:

              Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce

              z dopiskiem „Dziecięce szopki’ 2019

  Wszelkich informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

  tel.:(074) 844-92-84, fax :(074) 844-88-32

   

  UWAGA! ORGANIZATOR NIE POKRYWA KOSZTÓW PRZEJAZDU

  Karta zgłoszenia 2019

  Zgoda na przetwarzanie-imprezy – Kopia

   

   

  Dzień Seniora w MBP-CK

 • Dzień Seniora obchodzony jest w trzech formach: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października jako Europejski Dzień Seniora oraz 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować działania mające na celu zapewnienie im godnego życia.
  18 października Dyrektor MBP-CK w Boguszowie – Gorcach Elżbieta Gajewska przygotowała dla boguszowskich seniorów dużą niespodziankę. Zaprosiła ich do Centrum Kultury na poczęstunek, wernisaż witrażu oraz występ znakomitej gwiazdy, autorki wielu przebojów takich jak: „Papierowy księżyc”, „Bądź gotowy dziś do drogi”, „Dancing Queen” czy „Anna już tu nie mieszka” – Haliny Frąckowiak. Ponad godzinny występ, przepełniony przebojami, wyjątkową atmosferą stworzoną przez wyjątkową artystkę, pełną delikatności i kobiecego wdzięku, widzowie na pewno długo nie zapomną. W imieniu władz miasta i radnych najlepsze życzenia przekazali seniorom Sekretarz Miasta Boguszowa – Gorc Grzegorz Łuczko oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Urbaniak. Po koncercie ochłonąć można było pijąc kawę podjadając słodycze i oglądając ciekawe prace powstałe podczas warsztatów realizowanych w ramach projektu „Wernisaż jako nowe oblicze recyklingu”.

  /W.K/

                                                    (fot. W.K)