Konkurs recytatorski ,,Pegazik"

 • 7 listopada 2018
 • XXIV Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK

  eliminacje miejskie – 21 lutego 2019 r.

  organizator:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  w Boguszowie-Gorcach

  Organizatorem głównym XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK  jest  Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i odbywa się
  w czterech etapach:

  1. Eliminacje szkolne,
  2. Eliminacje miejskie,
  3. Eliminacje powiatowe,
  4. Finał Wojewódzki.

   

  Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach jest organizatorem etapu miejskiego Konkursu, który odbędzie się 21 lutego 2019 r. o godz. 900 w MBP– Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach (Pl. Odrodzenia 4)

  Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 15 lutego 2019 r. na adres:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  pl. Odrodzenia 4

  58-370 Boguszów-Gorce

  tel. 74-8449-284, tel./fax 74-8448-832

  e-mail: boguszow@mpb-ck.pl

  REGULAMIN

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa dolnośląskiego.
  2. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach:
  1. młodsi – klasy IV-VI SP;
  2. starsi – klasy VII i VIII SP oraz  uczniowie III klas gimnazjum.
   1. W kategorii młodsi uczestnicy wykonują jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji do 4 minut.
   2. W kategorii starsi uczestnicy wykonują dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Łączny czas prezentacji do 7 minut.
   3. Prezentowane utwory mogą być dowolne (z wydanych drukiem), najlepiej spoza kanonu lektur i podręczników szkolnych.
   4. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach konkursu ten sam repertuar (chyba, że jury zaleci jego zmianę).
   5. Prezentacje ocenia powołane przez organizatorów jury.
   6. Organizatorzy poszczególnych eliminacji zapewniają nagrody dla laureatów.
   7. Kryteria oceny:
  3. interpretacja utworów
  4. dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika)
  5. kultura słowa
  6. ogólny wyraz artystyczny.
  • ETAPY KONKURSU
  1. I. Pierwszy etap – eliminacje szkolne.

  2. Organizują szkoły do 25 stycznia 2019 r.
  3. Zgłoszenia reprezentantów szkół należy dokonać poprzez przesłanie organizatorom drugiego etapu wypełnionych kart zgłoszeń w określonym przez nich terminie.
  4. O liczbie uczestników reprezentujących szkołę w eliminacjach drugiego etapu decydują ich organizatorzy.

   II. Drugi etap – eliminacje miejskie, gminne lub miejsko-gminne.

  5. Koordynatorem eliminacji drugiego etapu są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów miejskich lub gminnych.
  6. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację eliminacji drugiego etapu lokalnym placówkom kulturalnym lub oświatowym.
  7. Eliminacje drugiego etapu odbywają się 21 lutego (czwartek) 2019 roku. o godz. 9.00
   w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury, pl. Odrodzenia 4 w Boguszowie
   -Gorcach. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu.
  8. Jury eliminacji drugiego etapu kwalifikuje uczestników do etapu powiatowego.
   W przypadku braku etapu powiatowego jury konkursu typuje po jednej osobie w każdej kategorii do Finału Wojewódzkiego.
  9. O liczbie uczestników reprezentujących miasto lub gminę w eliminacjach powiatowych decydują ich organizatorzy.
  10. Karty zgłoszeń osób zakwalifikowanych do eliminacji powiatowych należy nadesłać na adres organizatorów eliminacji trzeciego stopnia w określonym przez nich terminie.
  • III Trzeci etap – eliminacje powiatowe.
  1. Koordynatorem eliminacji trzeciego stopnia są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów powiatowych.
  2. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację trzeciego etapu placówkom kulturalnym lub oświatowym.
  3. Eliminacje trzeciego etapu odbywają się do 15 marca 2019 roku.
  4. Karty osób zakwalifikowanych do finału należy nadesłać na adres organizatora finału wojewódzkiego do 22 marca 2019 roku.
  5. Jury eliminacji trzeciego etapu może zakwalifikować uczestników do finału wojewódzkiego wg załączonej listy (na odwrocie karty zgłoszenia).
  6. Finał Wojewódzki.
  7. Odbędzie się w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji:
  8. a) Młodsi – 29 kwietnia 2019 roku
  9. b) Starsi – 30 kwietnia 2019 roku
  10. Potwierdzenie udziału w finale zostanie przesłanie uczestnikom na adres szkoły
   do 19 kwietnia 2019 roku.
  11. Dla uczestników finału koszt akredytacji wynosi 15 złotych.
  12. W finale wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne nagrody dla zwycięzców
   i wyróżnionych.
  13. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów finału.
  14. Informujemy, że na organizatorach poszczególnych etapów konkursu spoczywa obowiązek stosowania przepisów z zakresu danych osobowych (RODO).

  karta zgłoszenia

  Zgoda na przetwarzanie-imprezy

   

   

  KONKURS PLASTYCZNY

 • 25 października 2018
 • Serdecznie zapraszamy do udziału

  w XI Powiatowym Konkursie Plastycznym Artystycznej Twórczości Dziecięcej

  ,,Dziecięce Szopki”

  Szczegóły w zakładce KONKURSY

   

  XI POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY ARTYSTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ DZIECIĘCE SZOPKI

 • REGULAMIN

  ORGANIZATOR:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

  CEL:

  • pobudzanie inwencji twórczej i zachęcanie do czynnego uprawiania ludowej
   i artystycznej twórczości wśród dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych
   powiatu wałbrzyskiego;

  • tworzenie propozycji imprezy wzorcowej prezentującej dorobek amatorskiego dziecięcego ruchu artystycznego;

  • umożliwienie twórcom dziecięcym konfrontacji własnych dokonań
   i poszukiwań artystycznych – wychowanie przez sztukę – wyobraźnia i inwencja twórcza dzieci nie mają sobie równych;

  PRZEDMIOT KONKURSU:

  • plastyka obrzędowa – szopki kolędnicze.

  WARUNKI KONKURSU:

  • w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych;

  • każdy uczestnik może nadesłać lub dostarczyć osobiście jedną pracę (szopkę);

  • szopki mogą być wykonane z rożnych materiałów (karton, masa solna, chleb, piaskowiec, masa ceramiczna, itp.);

  • ze względów ekspozycyjnych format prac (szopek) powinien wynosić maksymalnie 40x60x60 cm;

  • prace powinny być opatrzone godłem (pseudonimem artystycznym) autora.
   Do pracy należy przymocować zaklejoną i podpisaną godłem kopertę. Informacja
   w kopercie winna zawierać: imię i nazwisko autora szopki, krótką notę biograficzną (data urodzenia, nazwa szkoły, klasę, itp.), zgodę podpisaną przez rodziców na zbieranie przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), na kopercie (zewnętrzna strona) proszę zamieścić kategorię, w której startuje autor pracy.

  • organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac
   w celach reklamowych oraz przetwarzania danych osobowych na potrzebę konkursu
   ,

  • uczestnicy konkursu będą mogli odebrać swoje prace tydzień po wernisażu.

  NAGRODY:

  • oceny prac zgłoszonych do konkursu dokona jury powołane przez organizatora;

  • najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi i dyplomami, zaś wyróżnione – dyplomami;

  • nagrody będzie można odebrać wyłącznie osobiście w dniu ogłoszenia wyników. Po tym terminie nagrody nie będą wydawane ani laureatom konkursu ani tym bardziej osobom trzecim.

  • nieodebranie nagrody w dniu wernisażu skutkować będzie przejściem nagrody na kolejnego laureata
   UWAGA! Nagrody nie będą wysyłane!

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • prace nagrodzone oraz zakwalifikowane przez jury będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii BARBÓRKA w siedzibie organizatora;

  • ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 14 grudnia 2018 r. podczas wernisażu wystawy pokonkursowej;

  • autorzy biorący udział w konkursie, oceniani będą w kategorii uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz prace wykonane zbiorowo;

  • termin składania prac upływa z dniem 3 grudnia 2018 r.

  Prace prosimy składać lub nadsyłać na adres:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  pl. Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce

  z dopiskiem „Dziecięce szopki’ 2018

  Wszelkich informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

  tel.:(074) 844-92-84, fax :(074) 844-88-32

  UWAGA! ORGANIZATOR NIE POKRYWA KOSZTÓW PRZEJAZDU

  Karta zgłoszenia 2018 (1)

  Zgoda-na-przetwarzania-mbp (1)

   

  DZIEŃ SENIORA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

 • 23 października 2018
 • Dzień Seniora to szczególne święto, które obchodzimy 20 października. Z tej okazji od blisko 10 lat Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach zaprasza mieszkańców rokrocznie na koncerty. W tym roku boguszowska biblioteka przygotowała całą masę atrakcji, których nie można było przegapić. Już na początku października zaprosiliśmy naszych seniorów na warsztaty artystyczne z witrażu szklanego i biżuterii tiffany. Panie tworzą przepiękne prace a warsztaty potrwają jeszcze do listopada. Piątkowe popołudnie 19 października stanowiło natomiast swoisty wehikuł czasu. W tym dniu dla naszych mieszkańców na scenie wystąpił zespół GANG MARCELA, gwiazda która swoje największe sukcesy święciła za czasów młodości naszych seniorów. Zespół działa nieprzerwanie od 35 lat i tworzy muzykę country – pop. Zainteresowanie koncertem było ogromne a zgromadzona w sali widowiskowej publiczność chętnie śpiewała znane i lubiane przeboje. Wszystkim obecnym na koncercie mieszkańcom serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i już dziś zapraszamy na kolejny Dzień Seniora.