• 27 listopada 2017
 • 26 listopada 2017
 • 21 listopada 2017
 • Zapraszamy do udziału w  X Powiatowym Konkursie Plastycznym

  Artystycznej Twórczości Dziecięcej

  na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

  Regulamin i karty zgłoszenia są dostępne w zakładce konkursy

  ZAPRASZAMY !!!

  UWAGA !!!

  Przypominamy, że termin składania prac  upływa z dniem 27 listopada 2017r.

  Konkurs recytatorski ,,Pegazik"

 • 17 listopada 2017
 • XXIII Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK

   

  eliminacje miejskie – 15 lutego 2018 r.

   

  organizator:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  w Boguszowie-Gorcach

   

   

   

  Organizatorem głównym XXIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK
   jest  Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i odbywa się
  w czterech etapach:

  1. Eliminacje szkolne,
  2. Eliminacje miejskie,
  3. Eliminacje powiatowe,
  4. Finał Wojewódzki.

   

  Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach jest organizatorem etapu miejskiego Konkursu, który odbędzie się 15 lutego 2018 r. o godz. 900
  w MBP– Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach (Pl. Odrodzenia 4).

   

  Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 9 lutego 2018 r. na adres:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  1. Odrodzenia 4

  58-370 Boguszów-Gorce

  tel. 74-8449-284, tel./fax 74-8448-832

  e-mail: boguszow@mpb-ck.pl

  REGULAMIN

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa dolnośląskiego.
  2. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach:
  1. młodsi – klasy IV-VI SP;
  2. starsi – klasa VII SP i  uczniowie II i III klas gimnazjum.
   1. W kategorii młodsi uczestnicy wykonują jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji do 4 minut.
   2. W kategorii starsi uczestnicy wykonują dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Łączny czas prezentacji do 7 minut.
   3. Prezentowane utwory mogą być dowolne (z wydanych drukiem), najlepiej spoza kanonu lektur i podręczników szkolnych.
   4. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach konkursu ten sam repertuar (chyba, że jury zaleci jego zmianę).
   5. Prezentacje ocenia powołane przez organizatorów jury.
   6. Organizatorzy poszczególnych eliminacji zapewniają nagrody dla laureatów.
   7. Kryteria oceny:
  3. interpretacja utworów
  4. dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika)
  5. kultura słowa
  6. ogólny wyraz artystyczny.
  • ETAPY KONKURSU
  1. Pierwszy etap – eliminacje szkolne.

  2. Organizują szkoły do 12 stycznia 2018 r.
  3. Zgłoszenia reprezentantów szkół należy dokonać poprzez przesłanie organizatorom drugiego etapu wypełnionych kart zgłoszeń w określonym przez nich terminie.
  4. O liczbie uczestników reprezentujących szkołę w eliminacjach drugiego etapu decydują ich organizatorzy.

   II. Drugi etap – eliminacje miejskie, gminne lub miejsko-gminne.

  5. Koordynatorem eliminacji drugiego etapu są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów miejskich lub gminnych.
  6. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację eliminacji drugiego etapu lokalnym placówkom kulturalnym lub oświatowym.
  7. Eliminacje drugiego etapu odbywają się 15 lutego (czwartek) 2018 roku. o godz. 9.00
   w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury, pl. Odrodzenia 4 w Boguszowie
   -Gorcach. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu.
  8. Jury eliminacji drugiego etapu kwalifikuje uczestników do etapu powiatowego.
   W przypadku braku etapu powiatowego jury konkursu typuje po jednej osobie
   w każdej kategorii do Finału Wojewódzkiego.
  9. O liczbie uczestników reprezentujących miasto lub gminę w eliminacjach powiatowych decydują ich organizatorzy.
  10. Karty zgłoszeń osób zakwalifikowanych do eliminacji powiatowych należy nadesłać na adres organizatorów eliminacji trzeciego stopnia w określonym przez nich terminie.

   

  • Trzeci etap – eliminacje powiatowe.
  1. Koordynatorem eliminacji trzeciego stopnia są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów powiatowych.
  2. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację trzeciego etapu placówkom kulturalnym lub oświatowym.
  3. Eliminacje trzeciego etapu odbywają się do 10 marca 2018 roku.
  4. Karty osób zakwalifikowanych do finału należy nadesłać na adres organizatora finału wojewódzkiego do 16 marca 2018 roku.
  5. Jury eliminacji trzeciego etapu może zakwalifikować uczestników do finału wojewódzkiego wg załączonej listy (na odwrocie karty zgłoszenia).

   

  1. Finał Wojewódzki.
  2. Odbędzie się w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji:
  3. a) Młodsi – 26 kwietnia 2018 roku
  4. b) Starsi – 27 kwietnia 2018 roku
  5. Potwierdzenie udziału w finale zostanie przesłanie uczestnikom na adres szkoły
   do 16 kwietnia 2018 roku.
  6. Dla uczestników finału koszt akredytacji wynosi 15 złotych.
  7. W finale wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne nagrody dla zwycięzców
   i wyróżnionych.
  8. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów finału.

  karta zgłoszenia pegazik

  FORMULARZ ZGODY