Powiatowy Konkus Recytatorski ,,SMERFIK"

 • 12 marca 2012
 • SMERFIK

  POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

  pod Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego

  ORGANIZATOR:

  Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

  REGULAMIN:

  1. Konkurs jest adresowany do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu wałbrzyskiego.

  2. Uczestnicy występują w trzech kategoriach:

  a) przedszkola i klasy 0

  b) klasy I-II

  c) klasy III

  3. Uczestnicy wszystkich kategorii wykonują jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji – do 3 minut

  4. Prezentowane utwory mogą być dowolnie wybrane, najlepiej spoza kanonu lektur i podręczników szkolnych.

  5. Prezentacje ocenia powołane przez organizatora jury.

  6. Kryteria oceny:

  a) dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestników);

  b) interpretacja utworów;

  c) kultura słowa;

  d) ogólny wyraz artystyczny.

  ETAPY KONKURSU

  1. Etap wstępny – stanowią eliminacje przedszkolne i szkolne, które każda placówka organizuje we własnym zakresie oraz w dogodnym dla siebie terminie. Szkołę lub przedszkole w każdej z trzech kategorii może reprezentować tylko jeden finalista.

  2. Finał konkursu odbędzie się dnia 12 kwietnia 2012r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach  przy pl. Odrodzenia 4 (dzielnica Boguszów)

  3. Zgłoszenia reprezentantów przedszkoli i szkół do finału konkursu należy dokonać poprzez przedłożenie organizatorowi wypełnionych kart zgłoszeń z danymi finalistów etapu wstępnego.

  Zgłoszenia należy kierować na adres:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  pl. Odrodzenia 4

  58-370 Boguszów-Gorce

  z dopiskiem ,,Smerfik”

  w terminie do 6 kwietnia 2012r.

  4. Organizatorzy zapewniają nagrody dla laureatów.

  5. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  tel.: 74 844-92-84, fax: 74 844-88-32

  ZAPRASZAMY !!!

  pl. Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce

  tel. 74 844-92-84, tel/fax 74 844-88-32

  e-mail: boguszow@mbp-ck.pl

  lub mbpcentrumkultury@poczta.onet.pl

  www.mbp-ck.pl

  KARTA ZGŁOSZENIA

  Karta zgłoszenia