UWAGA !

  • 1 sierpnia 2016
  • Przypominamy, że termin nadsyłania prac

    do XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o ,,Srebrny Liść Chmielu”

    upływa z dniem 5.08.2016r. (decyduje data stempla pocztowego)

    34