XII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY ARTYSTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ DZIECIĘCE SZOPKI

 • 23 października 2019
 • REGULAMIN

   

  ORGANIZATOR:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

  CEL:

  • pobudzanie inwencji twórczej i zachęcanie do czynnego uprawiania ludowej
   i artystycznej twórczości wśród dzieci szkół podstawowych powiatu wałbrzyskiego;
  • tworzenie propozycji imprezy wzorcowej prezentującej dorobek amatorskiego dziecięcego ruchu artystycznego;
  • umożliwienie twórcom dziecięcym konfrontacji własnych dokonań
   i poszukiwań artystycznych – wychowanie przez sztukę – wyobraźnia i inwencja twórcza dzieci nie mają sobie równych;

  PRZEDMIOT KONKURSU:

  • plastyka obrzędowa – szopki kolędnicze.

  WARUNKI KONKURSU:

  • w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych;
  • każdy uczestnik może nadesłać lub dostarczyć osobiście jedną pracę (szopkę);
  • szopki mogą być wykonane z rożnych materiałów (karton, masa solna, chleb, piaskowiec, masa ceramiczna, itp.);
  • ze względów ekspozycyjnych format prac (szopek) powinien wynosić maksymalnie 40x60x60 cm;
  • prace powinny być opatrzone godłem (pseudonimem artystycznym) autora.
   Do pracy należy przymocować zaklejoną i podpisaną godłem kopertę. Informacja w kopercie winna zawierać: imię i nazwisko autora szopki, krótką notę biograficzną (data urodzenia, nazwa szkoły, klasę, itp.), zgodę podpisaną przez rodziców na zbieranie przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych (zgodnie                     z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych),  na kopercie (zewnętrzna strona) proszę zamieścić kategorię, w której startuje autor pracy.
  • organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac
   w celach reklamowych oraz przetwarzania danych osobowych na potrzebę konkursu,
  • uczestnicy konkursu będą mogli odebrać swoje prace wyłącznie tydzień po wernisażu.

  NAGRODY:

  • oceny prac zgłoszonych do konkursu dokona jury powołane przez organizatora;
  • najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi i dyplomami, zaś wyróżnione – dyplomami;
  • nagrody będzie można odebrać wyłącznie osobiście w dniu ogłoszenia wyników. Po tym terminie nagrody nie będą wydawane ani laureatom konkursu ani tym bardziej osobom trzecim.
  • nieodebranie nagrody w dniu wernisażu skutkować będzie przejściem nagrody na kolejnego laureata
   UWAGA! Nagrody nie będą wysyłane!

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • prace nagrodzone oraz zakwalifikowane przez jury będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii BARBÓRKA w siedzibie organizatora;
  • ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 13  grudnia 2019 r. podczas wernisażu wystawy pokonkursowej;
  • autorzy biorący udział w konkursie, oceniani będą w kategorii uczniowie szkół podstawowych oraz prace wykonane zbiorowo;
  • termin składania prac upływa z dniem 2 grudnia 2019r.

  Prace prosimy składać lub nadsyłać na adres:

              Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce

              z dopiskiem „Dziecięce szopki’ 2019

  Wszelkich informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

  tel.:(074) 844-92-84, fax :(074) 844-88-32

   

  UWAGA! ORGANIZATOR NIE POKRYWA KOSZTÓW PRZEJAZDU

  Karta zgłoszenia 2019

  Zgoda na przetwarzanie-imprezy – Kopia