• 19 listopada 2018
 • więcej szczegółów w zakładce KONKURSY

  Koncert Pieśni Patriotycznych w MBP-CK na 100-lecie niepodległości

 • 14 listopada 2018
 • Tegoroczne Święto Niepodległości miało wyjątkowy charakter dlatego też MBP-CK w Boguszowie – Gorcach uczciła w sposób szczególny tę 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 9 listopada br. w sali widowiskowej MBP-CK zorganizowano Koncert Pieśni Patriotycznej, w którym uczestniczyli licznie przybyli mieszkańcy Boguszowa – Gorc, Sekretarz Powiatu Pan Grzegorz Łuczko oraz Radni . W muzyczną podróż rozbrzmiewającą w dźwiękach ówczesnych i współczesnych utworów, przypominających o naszych korzeniach i historii zabrała publiczność Magdalena Januszkiewicz z zespołem – laureatka programu TVP „Szansa na sukces”. Chwila refleksji, zadumy i wyciszenia, jak pokazał piątkowy koncert, jest bardzo potrzebna każdemu z nas. Przybyli goście w wielkim skupieniu wsłuchali się w prezentowany repertuar, a po jego zakończeniu długo bili brawa. Ten piątkowy wieczór miał wyjątkowy charakter dla każdego uczestnika spotkania, nie dość, że poruszył w każdym strunę patriotyzmu, to jeszcze ukazał olbrzymią wrażliwość mieszkańców naszego miasta. MBP-CK składa serdeczne podziękowania za współpracę i przygotowanie dekoracji Paniom Urszuli Filip i Lidii Łabędzkiej, jak również Pani Małgorzacie Łazarczyk za podarowanie pięknego biało-czerwonego bukietu.

  Kolejne spotkanie warsztatowe z witrażu

 • 9 listopada 2018
 • W miniony czwartek  8 listopada br. odbyły się kolejne zajęcia warsztatowe z Panią Martą Jędras, tym razem z witrażem szklanym w roli głównej. Na warsztatach witrażu metodą Tiffanniego uczestniczki poznawały kolejne tajniki witrażownictwa. Szkło jest wyjątkowym materiałem dzięki, któremu można stworzyć niesamowite prace artystyczne. Na warsztatach uczestniczki uczą się projektowania wzorów, malowania na szkle, poznają technikę obróbki szkła oraz zapoznają się z narzędziami niezbędnymi do pracy. Dzięki temu doświadczeniu można zobaczyć,  jak można tworzyć w bardzo oryginalnej  i efektownej technice, która daje dużo satysfakcji i pozwala każdemu na wykonanie niesamowitych prac artystycznych o czym po raz kolejny przekonały się uczestniczki warsztatów.

   

  Konkurs recytatorski ,,Pegazik"

 • 7 listopada 2018
 • XXIV Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK

  eliminacje miejskie – 21 lutego 2019 r.

  organizator:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  w Boguszowie-Gorcach

  Organizatorem głównym XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK  jest  Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i odbywa się
  w czterech etapach:

  1. Eliminacje szkolne,
  2. Eliminacje miejskie,
  3. Eliminacje powiatowe,
  4. Finał Wojewódzki.

   

  Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach jest organizatorem etapu miejskiego Konkursu, który odbędzie się 21 lutego 2019 r. o godz. 900 w MBP– Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach (Pl. Odrodzenia 4)

  Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 15 lutego 2019 r. na adres:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  pl. Odrodzenia 4

  58-370 Boguszów-Gorce

  tel. 74-8449-284, tel./fax 74-8448-832

  e-mail: boguszow@mpb-ck.pl

  REGULAMIN

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa dolnośląskiego.
  2. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach:
  1. młodsi – klasy IV-VI SP;
  2. starsi – klasy VII i VIII SP oraz  uczniowie III klas gimnazjum.
   1. W kategorii młodsi uczestnicy wykonują jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji do 4 minut.
   2. W kategorii starsi uczestnicy wykonują dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Łączny czas prezentacji do 7 minut.
   3. Prezentowane utwory mogą być dowolne (z wydanych drukiem), najlepiej spoza kanonu lektur i podręczników szkolnych.
   4. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach konkursu ten sam repertuar (chyba, że jury zaleci jego zmianę).
   5. Prezentacje ocenia powołane przez organizatorów jury.
   6. Organizatorzy poszczególnych eliminacji zapewniają nagrody dla laureatów.
   7. Kryteria oceny:
  3. interpretacja utworów
  4. dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika)
  5. kultura słowa
  6. ogólny wyraz artystyczny.
  • ETAPY KONKURSU
  1. I. Pierwszy etap – eliminacje szkolne.

  2. Organizują szkoły do 25 stycznia 2019 r.
  3. Zgłoszenia reprezentantów szkół należy dokonać poprzez przesłanie organizatorom drugiego etapu wypełnionych kart zgłoszeń w określonym przez nich terminie.
  4. O liczbie uczestników reprezentujących szkołę w eliminacjach drugiego etapu decydują ich organizatorzy.

   II. Drugi etap – eliminacje miejskie, gminne lub miejsko-gminne.

  5. Koordynatorem eliminacji drugiego etapu są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów miejskich lub gminnych.
  6. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację eliminacji drugiego etapu lokalnym placówkom kulturalnym lub oświatowym.
  7. Eliminacje drugiego etapu odbywają się 21 lutego (czwartek) 2019 roku. o godz. 9.00
   w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury, pl. Odrodzenia 4 w Boguszowie
   -Gorcach. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu.
  8. Jury eliminacji drugiego etapu kwalifikuje uczestników do etapu powiatowego.
   W przypadku braku etapu powiatowego jury konkursu typuje po jednej osobie w każdej kategorii do Finału Wojewódzkiego.
  9. O liczbie uczestników reprezentujących miasto lub gminę w eliminacjach powiatowych decydują ich organizatorzy.
  10. Karty zgłoszeń osób zakwalifikowanych do eliminacji powiatowych należy nadesłać na adres organizatorów eliminacji trzeciego stopnia w określonym przez nich terminie.
  • III Trzeci etap – eliminacje powiatowe.
  1. Koordynatorem eliminacji trzeciego stopnia są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów powiatowych.
  2. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację trzeciego etapu placówkom kulturalnym lub oświatowym.
  3. Eliminacje trzeciego etapu odbywają się do 15 marca 2019 roku.
  4. Karty osób zakwalifikowanych do finału należy nadesłać na adres organizatora finału wojewódzkiego do 22 marca 2019 roku.
  5. Jury eliminacji trzeciego etapu może zakwalifikować uczestników do finału wojewódzkiego wg załączonej listy (na odwrocie karty zgłoszenia).
  6. Finał Wojewódzki.
  7. Odbędzie się w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji:
  8. a) Młodsi – 29 kwietnia 2019 roku
  9. b) Starsi – 30 kwietnia 2019 roku
  10. Potwierdzenie udziału w finale zostanie przesłanie uczestnikom na adres szkoły
   do 19 kwietnia 2019 roku.
  11. Dla uczestników finału koszt akredytacji wynosi 15 złotych.
  12. W finale wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne nagrody dla zwycięzców
   i wyróżnionych.
  13. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów finału.
  14. Informujemy, że na organizatorach poszczególnych etapów konkursu spoczywa obowiązek stosowania przepisów z zakresu danych osobowych (RODO).

  karta zgłoszenia

  Zgoda na przetwarzanie-imprezy