Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie

 • 6 kwietnia 2018
 • KONKURS PLASTYCZNY „PARTNERSTWO MIAST”

  REGULAMIN KONKURSU

  1.Cele konkursu
  -zainteresowanie miastem partnerskim w Czechach
  – zainteresowanie współpracą z miastem partnerskim
  -rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
  -prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej

  -rozwijanie umiejętności pracy w zespole

  1. Organizator konkursu
   Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

  Patronat honorowy: Urząd Miasta Boguszów-Gorce
  3. Tematyka prac związana z partnerstwem miasta Smirice w Czechach

  4.Wiek uczestników
  Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 6-15 lat ze szkół podstawowych. Konkurs skierowany jest do całych klas szkolnych (prace zbiorowe).

  5.Technika i format
  Malarstwo na papierze, rysunek, collage -format A3, praca przestrzenna (nie większa niż 40x60cm)
  Prac prosimy nie oprawiać w passe-partout.

  1. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru:
   a) tytuł
   b) klasę
   c) wiek uczestników
   d) imię i nazwisko nauczyciela
   e) adres i telefon placówki
   f) e-mail placówki
   Organizator nie dopuszcza zgłoszeń indywidualnych. Każda klasa może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

  7.Prace płasko zapakowane/ nie zrolowane / prosimy przesłać na adres:
  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach
  pl. Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce
  z dopiskiem ”Partnerstwo miast”

  8.Termin składania prac upływa 20 kwietnia 2018  r.
  Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

  1. O wynikach konkursu zostaną powiadomione mailowo tylko te placówki, z których będą nagrodzeni laureaci konkursu. Werdykt jury konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej

  Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury: www. mbp-ck.pl

  1. Nagrodą w konkursie będzie wyjazd zwycięskiej klasy, w dniu 8 maja 2018r., na imprezę plenerową dla dzieci do Smiric w Czechach. Prace wszystkich uczestników konkursu wyeksponowane zostaną w Galerii Barbórka MBP-CK.