ARTYSTYCZNY PONIEDZIAŁEK W FILII NR 4

Dnia 11 czerwca 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury Filii nr 4 odbyła się impreza pn. „Każdy jakiś talent ma” podsumowująca roczną pracę grupy plastycznej oraz tanecznej. Stała się ona okazją do podziękowania młodym artystom oraz ich instruktorom za pracę, którą wkładają w krzewienie kultury na terenie naszego miasta.

W imieniu pani Elżbiety Gajewskiej – Dyrekcji MBP-CK upominki wręczyły dzieciom pani Małgorzata Sycz – Zastępca Dyrektora MBP-CK oraz pani Marta Mendel – radna Rady Miasta.

W części artystycznej zgromadzona licznie publiczność podziwiała cztery choreografie przygotowane przez Zespół Boguszów 500. Taneczne układy spotkały się z dużym uznaniem i zostały nagrodzone gromkimi brawami. Grupa taneczna działa przy Filii nr 4 blisko pięć lat, a jej opiekunem niezmiennie jest pani Edyta Kasprzyk – dyplomowany instruktor tańca.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się też wystawa prac sekcji plastycznej, której opiekunem od 10 lat jest pan Stanisław Sułek – artysta plastyk. Podczas wtorkowych zajęć dzieci poznają rozmaite techniki plastyczne, ćwiczą swój warsztat malarski, ale przede wszystkim miło spędzają czas w swoim towarzystwie oraz kształtują pozytywne relacje społeczne.

Już dziś w imieniu wszystkich instruktorów MBP-CK zapraszamy dzieci i młodzież na kolejny sezon zajęć oferowanych w naszej placówce, który rozpocznie się we wrześniu.

Katarzyna Pierzchała