BIBLIOTEKARZ ROKU 2017

Corocznym świętem bibliotekarzy jest dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony  8 maja. Jest to święto okolicznościowe służące popularyzacji książek i bibliotek w społeczeństwie. Święto to jest zawsze okazją do podsumowania minionego roku. Osobom wyróżniającym się w sposób szczególny w pracy bibliotekarza, przyznawany jest tytuł Bibliotekarza Roku. I tak w tym roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Wałbrzychu postanowiło przyznać ten zaszczytny tytuł  pani Natalii  Łagan z Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach. Pani Natalia jest długoletnim bibliotekarzem MBP-CK, pracuje na  Filiach nr 5 i nr 1 w Boguszowie-Gocach. Nagroda stanowi wyraz uznania dla pracy i zaangażowania jakie Pani Natalia wkłada w działania na rzecz społeczności lokalnej i kształtowania wizerunku zawodu bibliotekarza, wspierając zarazem rozwój nowoczesnego bibliotekarstwa.

Pani Natalii składamy jeszcze raz serdecznie gratulacje i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.