DKK

Dyskusyjny Klub Książki spotyka się także poza bibliotecznymi murami. W maju Panie gościły w Restauracji Baryt, gdzie dyskutowały na temat książki “Porzuciłam Islam, muszę umrzeć” autorstwa M. Margielewskiego.