Drodzy Czytelnicy

Drodzy Czytelnicy informujemy, że od dnia 20.05.2024 r. do 09.06.2024 r. Filia nr 3 przy ulicy Żeromskiego 35 będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji księgozbioru. Prosimy czytelników, którzy zalegają ze zwrotem książek dłużej niż trzy miesiące o oddanie ich do Filii nr 3 w terminie do 17 maja. Równocześnie informujemy, że w związku ze skontrum nie będziemy pobierać kar za przetrzymanie woluminów. Czytelnikom, którym zwrot książek wypadnie w okresie inwentaryzacji zostaną one automatycznie przedłużone.