Drodzy Czytelnicy.

W dniach 01.08.2024 r. do 31.08.2024 r. Biblioteka w Boguszowie (Plac Odrodzenia 4) będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji księgozbioru. Prosimy czytelników, którzy zalegają ze zwrotem książek dłużej niż trzy miesiące o oddanie ich w terminie do 19-tego lipca. Równocześnie informujemy, że w związku ze skontrum nie będziemy pobierać kar za przetrzymanie woluminów. Czytelnikom, którym zwrot książek wypadnie w okresie inwentaryzacji zostaną one automatycznie przedłużone.