Eliminacje miejskie XX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” już za nami.

W czwartek 19 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach odbyły się eliminacje miejskie XX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”.
W tym roku w szranki stanęło 19 uczniów boguszowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.  Prezentacje młodych recytatorów oceniało jury w składzie:

Marlena Jasińska – Denst – teatrolog

Agnieszka Zdeb – starszy inspektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Boguszowie-Gorcach

Marzena Kwiatkowska – instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

Po prawie dwugodzinnych prezentacjach boguszowskich recytatorów, jury wyłoniło laureatów konkursu oraz wytypowało uczniów, którzy reprezentować będą nasze miasto w Finale Wojewódzkim w Kłodzku w dniach 28-29 kwietnia br.

 Kategoria „młodsi”

I miejsce Gabriela Zimna (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6);

                   Wiktoria Szymczyk (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6)

II miejsce – Patrycja Bąbel (Zespół Szkół Samorządowych)

III miejsce – Hanna Płonka (Zespół Szkół Samorządowych)

Wyróżnienie – Martyna Baranowska (Zespół Szkół Samorządowych)

Wyróżnienie – Marta Wiaderna (Zespół Szkolno Przedszkolny)

Kategoria „starsi” –  jury przyznało wyróżnienia uczennicom Gimnazjum nr 1: Natalii Kremer, Aleksandrze Łagowskiej oraz Kamili Szarko.

W Finale Wojewódzkim Boguszów-Gorce reprezentować będą uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6: Gabriela Zimna oraz Wiktoria Szymczyk.

Dyrektor MBP-CK Elżbieta Gajewska serdecznie gratuluje wszystkim laureatom konkursu, a uczniom, którzy zostali wytypowani do reprezentowania naszego miasta w Finale Wojewódzkim, życzy powodzenia. Jednocześnie, już dzisiaj, zaprasza i  zachęca wszystkich nauczycieli oraz boguszowską młodzież do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Pegazik 2015 001

Pegazik 2015 016

Pegazik 2015 034

Pegazik 2015 035