Klub Seniora

Klub Seniora to propozycja MBP-CK Fili nr 2 skierowana w stronę poszerzania aktywności twórczej a także przyjemnego spędzania czasu wolnego nie pracujących już mieszkańców Kuźnic. Klub Seniora działa w Fili nr 2 od 11 lutego 2009 – wtedy to odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyło 6 „seniorek”. Wówczas opiekunka klub Anna Trała przedstawiła cele i założenia klubu, a panie mogły wypowiedź się odnośnie swoich oczekiwań względem działalności KS. Od tamtej pory spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu, a członkowstwo w nim cieszy się coraz większą popularnością. O terminach spotkań członkowie powiadamiani są przez specjalne ogłoszenia oraz informacje na stronie internetowej. Dodatkowo Klub bierze udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez MBP-CK.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach Klubu Seniora.
ZAŁOŻENIA KLUBU SENIORA DZIAŁAJĄCEGO W FILI NR 2 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – CENTRUM KULTURY W BOGUSZOWIE-GORCACH:
1. Głównym założeniem a zarazem zadaniem Klubu Seniora jest pobudzanie aktywności twórczej seniorów;
2. Odbywać się to będzie poprzez naukę szydełkowania, wyszywania, haftowania, malowania, rysunku itp.;
3. Tym samym seniorzy, którzy mają zdolności manualne (plastyczne, techniczne) bądź umiejętności w innej dziedzinie wiedzy – mogą, a nawet powinni – dzielić się nimi z pozostałymi seniorami;
4. Zadaniem bibliotekarzy jest zwierzchnictwo nad pracą klubu, służenie pomocą, informowanie o imprezach kulturalnych odbywających się w mieście i poza nim;
5. Dodatkowo biblioteka może zorganizować wyjazd do klubów seniora działających w pozostałych filiach MBP-CK, ośrodkach kultury, czy też bibliotekach na terenie powiatu;
6. Od czasu do czasu Filia nr 2 może również pomóc w organizacji wycieczki dla seniorów, jednak za wyjazd taki do zapłaty zobowiązani są członkowie Klubu Seniora;
7. Zadaniem biblioteki przy organizacji takiego typu przedsięwzięć jest sprawdzenie połączeń autobusowych, kolejowych bądź zorganizowanie transportu, za który jak wspomniane było wyżej płacą zainteresowani;
8. Dwa razy w roku z okazji świąt Klub Seniora może zorganizować spotkanie integracyjne przy poczęstunku, jednak musi być ono otwarte dla czytelników zainteresowanych ewentualnym członkostwem w klubie.