Konkurs o statuetkę "Mistrza Potrawy Ziemniaczanej" 2012

BIESIADA ZIEMNIACZANA POD MNISZKIEM
Boguszów – Gorce, 25 sierpnia 2012 r.
Konkurs o statuetkę „Mistrza Potrawy Ziemniaczanej”

REGULAMIN

1. W konkursie przewidziane są dwie kategorie: „potrawa na zimno” lub „potrawa na ciepło”.
2. Potrawę należy przynieść gotową do biblioteki w Gorcach (istnieje możliwość podgrzania potrawy na miejscu),
do godz. 15:00 dnia 25 sierpnia 2012 r. (w przypadku zmiany godziny organizator poinformuje o tym telefonicznie).
3. Ocenie podlegać będą walory smakowe, estetyczne i sposób podania (dekoracja potrawy, stołu itp.) prezentowanej potrawy.
4. Karty zgłoszenia (oddzielne dla każdej potrawy) należy składać do 22 sierpnia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
– Centrum Kultury Filii nr 4 w Gorcach osobiście lub przesyłać listownie na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury Filia nr 4
ul. Broniewskiego 11, 58-371 Boguszów-Gorce.
5. Szczegółowe informacje pod nr tel. (74) 844 04 54 lub osobiście w bibliotece w Gorcach.

karta zgłoszenia