Konkurs o statuetkę Mistrza Potrawy Ziemniaczanej

Wracamy do dobrych miejscowych tradycji i zapraszamy Państwa gorąco do udziału w konkursie o Statuetkę Mistrza Potrawy Ziemniaczanej. Poniżej regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia.

REGULAMIN
1. W konkursie przewidziana jest wyłącznie kategoria:
„potrawa na zimno”.
2. Gotową potrawę ziemniaczaną należy przynieść
do Filii nr 4 „Witold” (ul. Traugutta 12 g) dnia
27 sierpnia 2022 r. (sobota) do godz. 14:00

/w przypadku zmiany godziny organizator poinformuje
o tym telefonicznie/.
3. Ocenie podlegać będą walory smakowe, estetyczne
i sposób podania (dekoracja) prezentowanej potrawy.
4. Karty zgłoszenia należy składać w siedzibie organizatora
przy Pl. Odrodzenia 4 w Boguszowie-Gorcach lub
przesyłać listownie na adres: Miejska Biblioteka
Publiczna – Centrum Kultury pl. Odrodzenia 4,
58-370 Boguszów-Gorce w nieprzekraczalnym terminie
do 19 sierpnia 2022 r.

5. Więcej informacji na temat konkursu pod numerem
tel.: 74 844-92-84 wew. 32

Karta zgłoszenia

Regulamin