Malarstwo Eugeniusza Kiszczaka

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury zaprasza na wystawę prac Eugeniusza Kiszczaka, która okazją do poznania sylwetki twórczej jednego z najciekawszych artystów, w środowisku malarzy wałbrzyskich.

 

Sztuka tego artysty wyrasta z jego żywego doświadczenia duchowego. Uprawiana konsekwentnie i z poczuciem misji jest plastyczną wykładnią postawy światopoglądowej autora, a zarazem jego czułym instrumentem badawczym. Złożona refleksja filozoficzna została ukierunkowana na poszukiwanie istoty rzeczy i zgłębianie wielkich zagadek egzystencjonalnych, zaś artystyczna kreacja pozwala przekroczyć granice rzeczywistości widzialnej, dostępnej empirycznemu poznaniu i otwiera na tajemniczy obszar transcendencji. Tak naprawdę skrywa bowiem pytanie o Boga i mit tworzenia.
Wystawę można będzie oglądać w Galerii Barbórka od 9 maja do 4 czerwca 2008 r. Serdecznie zapraszamy.