Najpiękniejszy Miś

Już niedługo Światowy Dzień Pluszowego Misia z tej okazji przygotowaliśmy dla Was kolejny konkurs, tym razem zadaniem uczestników będzie przygotowanie misia w formie przestrzennej. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III Szkół Podstawowych z Boguszowa – Gorc. Na zdjęcia prac czekamy do 23 listopada do godziny 10.00. Zapraszamy do udziału 🙂

Szczegóły w poniższym regulaminie.

Najpiękniejszy miś – regulamin konkursu plastycznego dla dzieci

 • 1

Cele konkursu:

– rozwijanie i promowanie talentów plastycznych

– kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci,

– kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,

 – rozwijanie zdolności manualnych.

 • 2

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
w Boguszowie-Gorcach

 • 3

Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III
Szkół Podstawowych w Boguszowie – Gorcach

 • 4

Warunki przystąpienia do Konkursu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy przestrzennej przedstawiającej misia (niedźwiadka) inspirowanej bajkami i opowiadaniami dla dzieci.

 2. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.  

 3. Zgłoszenie pracy następuje drogą e-mailową, tzn. uczestnik konkursu wysyła zdjęcie wykonanej pracy na adres
  katarzynapierzchala@mbp-ck.pl, z tytule „konkurs Najpiękniejszy Miś”. 

 4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.

 5. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopada 2020 r. do godz. 10.00.
 • Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych
  i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).

 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.
 • 5

Technika i forma prac:

Praca wykonana dowolną techniką przestrzenną

 • 6

Kryteria oceny: a) estetyka pracy, b) oryginalność, c) stopień trudności, d) jakość wykonania

 • 7

Każda z prac powinna mieć być podpisana (imię, nazwisko i klasa).

 • 8

Ocena prac:

Przesłane prace oceni 3 osobowe jury

Ogłoszenie wyników nastąpi 25 listopada 2020 r. na profilu „WESOŁE MINUTKI W MBP-CK.” Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane również na stronie www.mbp-ck.pl

 • 9

Nagrody:

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody, o terminie ich wręczenia każdy uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie lub przez e-mail.

plakat informujący o konkursie