Pierwszy gimnazjalny konkurs „CZY ZNASZ BOGACTWO PRZYRODNICZE NASZEJ GMINY"

30 maja w przyjaznej atmosferze Miejskiej Publicznej  Biblioteki w Gorcach odbył się pierwszy gminny konkurs pod hasłem „ Czy znasz bogactwo przyrodnicze naszej gminy?” Konkurs organizowany był w ramach udziału uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w  projekcie szkolnym „ODKRYWAMY WALORY PRZYRODNICZE NASZEJ GMINY”. Programu RÓWNAĆ SZANSE POLSKO – AMERYKAŃKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI –administrowanej przez POLSKĄ FUNDACJĘ DZIECI i MŁODZIEŻY. Do konkursu uczniowie obu szkół przygotowywali się dużo wcześniej. Otrzymali od organizatorów materiały pochodzące z inwentaryzacji przyrodniczej gminy, sporządzonej przez pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2005 roku, w ramach inwentaryzacji przyrodniczej Dolnego Śląska.  Uczestniczyli w prezentacji multimedialnej
przedstawiającej walory przyrodnicze Gminy Boguszów-Gorce, przygotowanej przez współpracującego z naszą szkołą przyrodnika, ornitologa pana mgr Piotra Wasiaka.  Pan Wasiak jest mieszkańcem naszego miasta, od wielu lat  prowadzi monitoring naszego regionu,  doskonale wie gdzie, co rośnie, co śpiewa, zna wszystkie tajemnice przyrody naszej gminy i chce się nimi podzielić .  Dla lepszej integracji obu szkół, gimnazjaliści wzięli udział we wspólnych warsztatach  terenowych w okolicach Masywu Dzikowca.
Celem konkursu było rozbudzenie w uczniach zamiłowania do poznawania i odkrywania tajników przyrody swojego regionu tak, by stali się strażnikami miejsc przyrodniczo cennych      i umieli w przyszłości podejmować szersze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju własnej miejscowości, zachowania i promowania zasobów przyrody.
Konkurs  wymagał od uczniów znajomości wielu szczegółów o przyrodzie gminy, wykazania się umiejętnościami rozpoznawania gatunków, orientacji na mapie, zdolności plastycznych  i literackich.
Składał się z dziesięciu konkurencji ( grupowych i indywidualnych) :

  • Test sprawdzający wiedzę uczniów z inwentaryzacji przyrodniczej gminy.
  • Rysunek plenerowy Mniszka z tarasu biblioteki.
  • Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów po przygotowanych, naturalnych pędach.
  • Oznaczenie nazw geograficznych na mapie gminy.
  • Rozpoznawanie roślin chronionych naszej gminy na wyświetlanych zdjęciach.
  • Rozwiązanie krzyżówki ekologicznej.
  • Rozpoznawanie zwierząt chronionych występujących w gminie na wyświetlanych zdjęciach.
  • Ułożenie tekstu reklamującego walory przyrodnicze naszej gminy.
  • Rozpoznawanie panoram po wyświetlanych  zdjęciach, wykonanych na terenie naszego miasta.
  • Rozpoznawanie głosów ptaków występujących w naszej gminie.

Pięcioosobowe drużyny reprezentujące Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 zmagały się z całym zaangażowaniem. Wszyscy wykazali się dużą wiedzą, której mógłby pozazdrościć nie jeden student biologii- tak podsumował nasz konkurs pan  Piotr Wasiak W jury zasiadali : organizatorzy Anna i Adeart Kogut, pani Grażyna Romańska i Piotr Wasiak.
Swoją obecnością na konkursie zaszczycili nas zaproszeni goście: pani Iwona Żuk- Magierska, pani Agnieszka Zdeb, pan Stanisław Urbaniak i  pan Tomasz Kozerawski, którzy brali udział w ocenianiu konkurencji artystycznych.
W przerwie można było obejrzeć film „ Ptaki na szkolnym podwórku” , prezentację multimedialną „ Walory przyrodnicze naszej gminy” i relację ze wspólnych zajęć terenowych,  autorstwa pana Adearta Koguta.
Drużynę Gimnazjum nr 1 reprezentowali:                 
Anna Gomołysek
Joanna Wasiak
Damian Badurka
Krystian Ubowski
Szymon Litwińczuk
Drużyna Gimnazjum nr 2 :
Agnieszka Kluska
Emilia Kobylińska
Barbara Świątek
Kamila Zwolenik
Tomasz Tarnacki
Chociaż konkurs nie był łatwy, zmagania trwały cztery godziny, to młodzież była bardzo usatysfakcjonowana. Wszyscy  uczniowie  zostali nagrodzeni dyplomami i pięknymi książkami,   które ułatwią im poznawanie przyrody. Każda ze szkół otrzymała lornetkę do obserwacji terenowych ( kwota uzyskana w projekcie, za która mogliśmy kupić nagrody to 2000 zł ).
I nieważne, kto zajął które miejsce, najważniejsze jest to, że młodzież została „zapalona” do odkrywania tajników przyrody swojej rodzinnej miejscowości.
 Organizatorzy serdecznie dziękują  za przybycie zaproszonym gościom i pani Dyrektor Biblioteki w Gorcach Renacie Stec  za  możliwość przeprowadzenia konkursu w pięknym otoczeniu biblioteki.

                                                                              Anna i Adeart Kogut