Powiatowy konkurs recytatorski ,,SMERFIK”

☼ S M E R F I K ☼

POWIATOWY KONKURS  RECYTATORSKI

ORGANIZATOR:

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

REGULAMIN :

 1. Konkurs jest adresowany do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu wałbrzyskiego.
 2. Uczestnicy występują w trzech kategoriach : a) przedszkola i klasy O b) klasy I – II c) klasy  III
 3. Uczestnicy wszystkich kategorii wykonują jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji – do 3 minut.
 4. Prezentowane utwory mogą być dowolnie wybrane, najlepiej spoza kanonu lektur i podręczników szkolnych.
 5. Prezentacje ocenia powołane przez organizatora jury.
 6. Kryteria oceny : a) dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestników); b) interpretacja utworów; c) kultura słowa; d) ogólny wyraz artystyczny.

E T A P Y  K O N K U R S U

 1. Etap wstępny – stanowią eliminacje przedszkolne i szkolne,
  które każda placówka organizuje we własnym zakresie oraz

      w dogodnym dla siebie terminie.

      Szkołę lub przedszkole w każdej z trzech kategorii może 

      reprezentować tylko jeden finalista.

 • Finał konkursu odbędzie się dnia 22 kwietnia (piątek) 2022 r.
  o godz. 900
   w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach przy pl. Odrodzenia 4 (dzielnica Boguszów).
 • Zgłoszenia reprezentantów przedszkoli i szkół do finału konkursu należy dokonać poprzez przedłożenie organizatorowi wypełnionych kart zgłoszeń z danymi finalistów etapu wstępnego oraz zgody                dotyczącej RODO.

Zgłoszenia należy kierować na adres :

            Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

            pl. Odrodzenia 4

            58-370 Boguszów-Gorce

            z dopiskiem „Smerfik”

w terminie do 13 kwietnia 2022 r.

 • Organizatorzy zapewniają nagrody dla laureatów.
 • Wszelkich informacji na temat konkursu udziela :

Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury

tel.: 74 844-92-84, fax : 74 844-88-32

ZAPRASZAMY!!!