Powiatowy konkurs recytatorski ,,SMERFIK”

☼ S M E R F I K ☼

POWIATOWY KONKURS  RECYTATORSKI

ORGANIZATOR:

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

REGULAMIN :

 1. Konkurs jest adresowany do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu wałbrzyskiego.
 2. Uczestnicy występują w trzech kategoriach : a) przedszkola i klasy O b) klasy I – II c) klasy  III
 3. Uczestnicy wszystkich kategorii wykonują jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji – do 3 minut.
 4. Prezentowane utwory mogą być dowolnie wybrane, najlepiej spoza kanonu lektur i podręczników szkolnych.
 5. Prezentacje ocenia powołane przez organizatora jury.
 6. Kryteria oceny : a) dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestników); b) interpretacja utworów; c) kultura słowa; d) ogólny wyraz artystyczny.

E T A P Y  K O N K U R S U

 1. Etap wstępny – stanowią eliminacje przedszkolne i szkolne,
  które każda placówka organizuje we własnym zakresie oraz w dogodnym dla siebie terminie.Szkołę lub przedszkole w każdej z trzech kategorii może reprezentować tylko jeden finalista.
 2. Finał konkursu odbędzie się dnia 12 kwietnia (piątek) 2024 r.
  o godz. 900
   w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach przy pl. Odrodzenia 4 (dzielnica Boguszów).
 3. Zgłoszenia reprezentantów przedszkoli i szkół do finału konkursu należy dokonać poprzez przedłożenie organizatorowi wypełnionych kart zgłoszeń z danymi finalistów etapu wstępnego oraz zgody RODO. Zgłoszenia należy kierować na adres: Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury pl. Odrodzenia 4 58-370 Boguszów-Gorce z dopiskiem ,,Smerfikw terminie do 5 kwietnia 2024 r.
 4. Organizatorzy zapewniają nagrody dla laureatów.
 5. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela: Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury tel.: 74 8449-92-84

      

ZAPRASZAMY!!!