Powiatowy Konkus Recytatorski ,,SMERFIK"

SMERFIK

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

pod Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego

ORGANIZATOR:

Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

REGULAMIN:

1. Konkurs jest adresowany do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu wałbrzyskiego.

2. Uczestnicy występują w trzech kategoriach:

a) przedszkola i klasy 0

b) klasy I-II

c) klasy III

3. Uczestnicy wszystkich kategorii wykonują jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji – do 3 minut

4. Prezentowane utwory mogą być dowolnie wybrane, najlepiej spoza kanonu lektur i podręczników szkolnych.

5. Prezentacje ocenia powołane przez organizatora jury.

6. Kryteria oceny:

a) dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestników);

b) interpretacja utworów;

c) kultura słowa;

d) ogólny wyraz artystyczny.

ETAPY KONKURSU

1. Etap wstępny – stanowią eliminacje przedszkolne i szkolne, które każda placówka organizuje we własnym zakresie oraz w dogodnym dla siebie terminie. Szkołę lub przedszkole w każdej z trzech kategorii może reprezentować tylko jeden finalista.

2. Finał konkursu odbędzie się dnia 12 kwietnia 2012r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach  przy pl. Odrodzenia 4 (dzielnica Boguszów)

3. Zgłoszenia reprezentantów przedszkoli i szkół do finału konkursu należy dokonać poprzez przedłożenie organizatorowi wypełnionych kart zgłoszeń z danymi finalistów etapu wstępnego.

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

pl. Odrodzenia 4

58-370 Boguszów-Gorce

z dopiskiem ,,Smerfik”

w terminie do 6 kwietnia 2012r.

4. Organizatorzy zapewniają nagrody dla laureatów.

5. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

tel.: 74 844-92-84, fax: 74 844-88-32

ZAPRASZAMY !!!

pl. Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce

tel. 74 844-92-84, tel/fax 74 844-88-32

e-mail: boguszow@mbp-ck.pl

lub mbpcentrumkultury@poczta.onet.pl

www.mbp-ck.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

Karta zgłoszenia