Relacja z aukcji budek lęgowych

31 marca 2008 r. uczniowie Zespołu  Szkół  Samorządowych
zorganizowali  w  Bibliotece Miejskiej w Gorcach aukcję budek lęgowych pod hasłem:„ To sprawa nie byle jaka powiesić budkę dla ptaka”
W ramach udziału w  projekcie szkolnym:„ODKRYWAMY WALORY PRZYRODNICZE NASZEJ GMINY”.  Programu Równać Szanse: POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ  FUNDACJI WOLNOŚCI administrowanej przez POLSKĄ FUNDACJĘ DZIECI i  MŁODZIEŻY.
Wstępem do wykonania budek była przeprowadzona 8 lutego prezentacja, która miała na celu zapoznanie uczniów, z tym jaki typ budek zasiedlają określone gatunki ptaków. Prezentację prowadził współpracujący ze szkołą od wielu lat ornitolog pan Piotr Wasiak. Wszyscy chętni otrzymali dokładne instrukcje, jak wykonać prawidłowo domki  dla ptaków. Na aukcji wystawiono 30 budek. Precyzja i pomysłowość wykonania  była zaskakująca – budki dla sów, sikor, pliszek, muchołówek, szpaków i inne przepiękne, eksperymentalne – jaki ptak zamieszka w tak ślicznym domku ?
Aukcję poprzedziła prezentacja multimedialna, o tym jak prawidłowo powiesić budkę, którą prowadziła pani Anna Kogut i krótka scenka o działaniach organizacji zajmujących  się ochroną ptaków w wykonaniu Kamili Zwolenik i Tomasza Tarnackiego. Na aukcję przybyli zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy i uczniowie. Los ptaków w naszym mieście nie obcy jest : Przewodniczącemu Rady Miasta Panu Stanisławowi Urbaniakowi, Panu Józefowi Waliszewskiemu, który od lat bierze udział we wszystkich naszych ekologicznych działaniach i zaskakuje nas znajomością nazw naukowych ptaków, Panu Aleksandrowi Nowakowi, Wiceprezesowi Dolnośląskiej Izby Rolniczej Panu Markowi Tarnackiemu , Pani Małgorzacie i Andrzejowi Skowron , naszemu Dyrektorowi Szkoły  Panu Leonardowi Górskiemu i rodzicom którzy przyszli zlicytować wcześniej wykonaną na aukcję budkę.
Chociaż grupa licytujących nie była liczna, to byli to prawdziwi miłośnicy ptaków. Wszystkie budki zostały zlicytowane, niektórzy zakupili  po dwie, trzy budki.
W aukcji zebraliśmy 340 zł , które przekazaliśmy na konto Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków – OTOP, z którą nasza szkoła współpracuje od wielu lat.
Wszystkim rodzicom, dziadkom, uczniom, którzy wykonali budki serdecznie dziękujemy w imieniu ptaków, a wszystkim mieszkańcom naszego miasta, którzy zakupili budki życzymy wspaniałych obserwacji ornitologicznych.
Serdecznie dziękujemy również Pani Dyrektor Biblioteki w Gorcach Renacie Stec i wszystkim pracownikom biblioteki za  możliwość przeprowadzenia aukcji w tak pięknym otoczeniu.

                                                                                                       Uczniowie         
                        i  koordynatorzy projektu   
                                
Anna i Adeart Kogut