XVI POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY ARTYSTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ DZIECIĘCE SZOPKI

 

REGULAMIN

ORGANIZATOR:

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

CELE KONKURSU:

-zachowanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych;

-pobudzanie twórczej inwencji uczniów szkół podstawowych powiatu wałbrzyskiego;

-umożliwienie twórcom szopek prezentacji efektów ich artystycznych poszukiwań.

UCZESTNICY:

Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców powiatu wałbrzyskiego:

– kategoria I – uczniowie klas 0 – 3;

– kategoria II – uczniowie klas 4 – 8;

– kategoria III – prace wykonane zbiorowo przez klasy szkolne, uczestników zajęć   w świetlicach, bibliotekach itp., rodziny.

FORMA PRAC I TECHNIKA WYKONANIA:

Szopka może być wykonana w dowolnym stylu. Technikę i dobór materiałów określa uczestnik. Konstrukcja musi być stabilna, a maksymalne wymiary szopki   nie mogą przekraczać wielkości 70x50x50 cm (wysokość, głębokość, szerokość).

ZASADY UCZESTNICTWA:

– uczestnik (indywidualny i zbiorowy) zgłasza na konkurs tylko jedna pracę;

– do każdej pracy należy przymocować kopertę opatrzoną godłem z zaznaczoną   kategorią;

– do koperty należy włożyć wypełnioną kartę zgłoszenia oraz podpisaną przez opiekuna zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych/wizerunku;

– termin składania (przesyłania) prac w siedzibie organizatora (Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury,    pl. Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce    z dopiskiem ,,Dziecięce Szopki 2023”)  upływa 8 grudnia br.

NAGRODY:

-prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Organizatora;

-nagrody zostaną przyznane w każdej kategorii wg poniższych kryteriów:

wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne,

dobór i wykorzystanie różnorodnych materiałów i technik dekoracyjnych,

oryginalne podejście do tematu;

– nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu w dniu otwarcia wystawy pokonkursowej – 15 grudnia 2023r.  w siedzibie Organizatora o godz. 16.00

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

-przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora prac zgłoszonych na konkurs do działań informacyjno-promocyjnych;

-nagrody należy odebrać osobiście w dniu ogłoszenia wyników (nie będą wysyłane);

-zgłoszone na konkurs szopki będzie można odbierać w dniu wręczenia nagród

Po tym terminie szopki przechodzą na własność organizatora;

-organizator nie pokrywa kosztów dostarczenia i odbioru szopek.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

tel.:(074) 844-92-84, fax :(074) 844-88-32

Karta zgłoszenia Szopki 2023

Kultura – zgoda dzieci na dane oraz wizerunek