Wieści z filii 2 i 3

Niedawno odwiedziliśmy klasę trzecią z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. M. Kopernika w Boguszowie-Gorcach.

Przeprowadzono zajęcia związane z baśniami polskimi.

Czytaliśmy “O królewnie zaklętej w żabę” – ciekawy i pouczający utwór. Następnie Uczniowie rozwiązywali quiz związany z czytanym tekstem, z którym poradzili sobie znakomicie. Osoby z najlepszymi wynikami otrzymały drobne nagrody.

Później Uczestnicy zajęć tworzyli żaby i wykazali się przy tym olbrzymią kreatywnością. Każda z nich była niepowtarzalna.