XXII Edycja Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego ,,Pegazik”

W czwartek 9 lutego w galerii Barbórka Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury  w Boguszowie-Gorcach odbyły się eliminacje miejskie XXII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”.  Prezentacje młodych recytatorów oceniało jury w składzie:

Małgorzata Olkowska  – aktorka Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

Agnieszka Zdeb – starszy inspektor Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach.

Arleta Wojciechowska  – Instruktor Powiatowy Biblioteki Publicznej pod Atlantami w Wałbrzychu.

Po prawie trzygodzinnych prezentacjach boguszowskich recytatorów, jury wyłoniło laureatów konkursu oraz wytypowało uczniów, którzy reprezentować będą  nasze miasto w Finale Wojewódzkim w Kłodzku w dniach 27, 28 kwietnia br.

w kategorii „młodsi”

I miejsce – Hanna Płonka (Zespół Szkół Samorządowych)                 

II miejsce – Jakub Lesiuk (Zespół Szkolno-Przedszkolny)

                     Krzysztof Marciniak (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6)

III miejsce – Zuzanna Ciągło (Zespół Szkół Samorządowych)

Wyróżnienie – Wiktoria Szymczyk (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6)

Wyróżnienie – Aleksandra Ścisłowska  (Zespół Szkolno-Przedszkolny)

w kategorii „starsi”

I miejsce – Patrycja Bąbel (Zespół Szkół Samorządowych)

II miejsce – Gabriela Zimna – (Gimnazjum nr 1)

III miejsce – Agata Bombola – (Gimnazjum nr 1)

W Finale Wojewódzkim Boguszów-Gorce reprezentować będą uczennice Zespołu Szkół Samorządowych: Hanna Płonka i Patrycja Bąbel.

Dyrektor MBP-CK Elżbieta Gajewska serdecznie gratuluje wszystkim laureatom konkursu, a Hannie Płonce oraz Patrycji Bąbel, które zostały wytypowane do reprezentowania naszego miasta w Finale Wojewódzkim, życzy powodzenia. Jednocześnie, już dzisiaj, zaprasza i  zachęca wszystkich nauczycieli i boguszowską młodzież do brania udziału w kolejnych edycjach konkursu.