ZAPRASZAMY NA XVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK 2011

XVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI

PEGAZIK’2011

Zapraszamy na eliminacje miejskie XVI Dolnośląskiego

Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK 2011, które

odbędą się 10 lutego 2011 w MBP-CK przy Pl. Odrodzenia 4

w Boguszowie-Gorcach.


ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 4 LUTEGO 2011r. !!!


REGULAMIN KONKURSU ORAZ KARTA ZGŁOSZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ


REGULAMIN

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa dolnośląskiego.
2. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach:
a) młodsi – klasy IV-VI SP; b) starsi – klasy I-III gimnazjum
3. W kategorii młodsi uczestnicy wykonują jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji do 4 minut.
4. W kategorii starsi uczestnicy wykonują dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Łączny czas prezentacji do 8 minut.
5. Prezentowane utwory mogą być dowolnie wybrane (z wydanych drukiem), najlepiej spoza kanonu lektur i podręczników szkolnych.
6. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach konkursu ten sam repertuar (chyba, że jury zaleci jego zmianę).
7. Prezentacje ocenia powołane przez organizatorów jury.
8. Organizatorzy poszczególnych eliminacji zapewniają nagrody dla laureatów i dla wyróżniających się nauczycieli – instruktorów.
9. Kryteria oceny:
a) interpretacja utworów
b) dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika)
c) kultura słowa
d) ogólny wyraz artystyczny.

ETAPY KONKURSU
I. Pierwszy etap – eliminacje szkolne.
1. Organizują szkoły do 31 stycznia 2011 r.
2. Zgłoszenia reprezentantów szkół należy dokonać poprzez przesłanie organizatorom drugiego etapu wypełnionych kart zgłoszeń
w określonym przez nich terminie.
3. O liczbie uczestników reprezentujących szkołę w eliminacjach drugiego etapu decydują ich organizatorzy.

II. Drugi etap – eliminacje miejskie, gminne lub miejsko-gminne.

1. Koordynatorem eliminacji drugiego etapu są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów miejskich lub gminnych.

2. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację eliminacji drugiego etapu lokalnym placówkom kulturalnym lub oświatowym.

3. Eliminacje drugiego etapu odbywają się 10 lutego 2011 roku. o godz. 9.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury, pl. Odrodzenia 4 w Boguszowie-Gorcach

4. Jury eliminacji drugiego etapu kwalifikuje uczestników do etapu powiatowego.

5. O liczbie uczestników reprezentujących miasto lub gminę w eliminacjach powiatowych decydują ich organizatorzy.

6. Karty zgłoszeń osób zakwalifikowanych do eliminacji powiatowych należy nadesłać na adres organizatorów eliminacji trzeciego stopnia w określonym przez nich terminie.

III. Trzeci etap – eliminacje powiatowe.

1. Koordynatorem eliminacji trzeciego stopnia są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów powiatowych.

2. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację trzeciego etapu placówkom kulturalnym lub oświatowym.

3. Eliminacje trzeciego etapu odbywają się do 25 marca 2011 roku.

4. Karty osób zakwalifikowanych do finału należy nadesłać na adres organizatora finału wojewódzkiego do 31 marca 2011 roku.

5. Jury eliminacji trzeciego etapu może zakwalifikować uczestników do finału wojewódzkiego wg załączonej listy (na odwrocie karty zgłoszenia).

IV. Finał Wojewódzki.

1. Odbędzie się w Kłodzkim Ośrodku Kultury w Kłodzku:

a) Młodsi – 28 kwietnia 2011 roku

b) Starsi – 29 kwietnia 2011 roku

2. Potwierdzenie udziału w finale zostanie przesłanie uczestnikom na adres szkoły do 18 kwietnia

2011 roku.

3. Dla uczestników finału koszt akredytacji wynosi 10 złotych.

4. W finale wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych.

Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów finału.


KARTA ZGŁOSZENIA

karta_zgloszenia_pegazik