Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie

KONKURS PLASTYCZNY „PARTNERSTWO MIAST”

REGULAMIN KONKURSU

1.Cele konkursu
-zainteresowanie miastem partnerskim w Czechach
– zainteresowanie współpracą z miastem partnerskim
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej

-rozwijanie umiejętności pracy w zespole

 1. Organizator konkursu
  Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

Patronat honorowy: Urząd Miasta Boguszów-Gorce
3. Tematyka prac związana z partnerstwem miasta Smirice w Czechach

4.Wiek uczestników
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 6-15 lat ze szkół podstawowych. Konkurs skierowany jest do całych klas szkolnych (prace zbiorowe).

5.Technika i format
Malarstwo na papierze, rysunek, collage -format A3, praca przestrzenna (nie większa niż 40x60cm)
Prac prosimy nie oprawiać w passe-partout.

 1. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru:
  a) tytuł
  b) klasę
  c) wiek uczestników
  d) imię i nazwisko nauczyciela
  e) adres i telefon placówki
  f) e-mail placówki
  Organizator nie dopuszcza zgłoszeń indywidualnych. Każda klasa może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

7.Prace płasko zapakowane/ nie zrolowane / prosimy przesłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach
pl. Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce
z dopiskiem ”Partnerstwo miast”

8.Termin składania prac upływa 20 kwietnia 2018  r.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

 1. O wynikach konkursu zostaną powiadomione mailowo tylko te placówki, z których będą nagrodzeni laureaci konkursu. Werdykt jury konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej

Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury: www. mbp-ck.pl

 1. Nagrodą w konkursie będzie wyjazd zwycięskiej klasy, w dniu 8 maja 2018r., na imprezę plenerową dla dzieci do Smiric w Czechach. Prace wszystkich uczestników konkursu wyeksponowane zostaną w Galerii Barbórka MBP-CK.