Zapytaj o dotacje

Raporty opublikowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości za ostatnie kilka lat, wykazały, że blisko 65% właścicieli firm z sektora MŚP, poczynione przez siebie inwestycje finansowało środkami własnymi. Polska, jako kraj należący do Unii Europejskiej ma jednak możliwość pozyskania pieniędzy ze wspólnego, unijnego budżetu. A o tym, jak to zrobić, dowiedzieć się może każdy już pod koniec listopada.

Z myślą o przedsiębiorcach zainteresowanych ww. tematyką Urząd Miejski w Boguszowie -Gorcach, Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury oraz Dolnośląska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości skorzystania ze środków unijnych w latach 2014-2020.

Podczas indywidualnych konsultacji eksperci odpowiedzą na pytania:

– Kto może aplikować po środki unijne?

– Na jakie cele może zostać pozyskana dotacja?

– Jak wygląda proces aplikowania i jakie dokumenty są potrzebne?

Zainteresowani będą mogli skorzystać z porad specjalistów 24 listopada między godz.
9-13. Konsultacje odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej– Centrum Kultury, przy pl. Odrodzenia 4.

Zasada jest prosta: Na pojedynczego uczestnika przeznaczone zostanie 30 minut, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy na konkretną godzinę.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie uczestnictwa: na adres e-mail: kontakt@dfrp.pl lub telefonicznie: 508 370 884

Głównym organizatorem konsultacji jest Dolnośląska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, która za swoją misję obrała szerzenie idei przedsiębiorczości wśród mieszkańców Dolnego Śląska oraz wsparcie ich w realizowaniu inicjatyw związanych z tymże obszarem. Wsparcia merytorycznego udziela firma InServices.

Więcej informacji na Facebooku organizatora: https://www.facebook.com/DolnoslaskaFundacjaRozwojuPrzedsiebiorczosci/

lub stronie internetowej:

www.dfrp.pl

plakat