Spotkanie noworoczne ,,Poprzez ciszy mgłę z dala słychać śpiew"