Hogwart w MBP-CK

Kolejny tydzień w Centrali rozpoczął się od lekcji w Hogwarcie

pt. ,, ELIKSIRY,,. Nasi młodzi czarodzieje opracowywali

swoje receptury oraz warzyli magiczne eliksiry.