,,Święta Barbara wśród nas”

Otrzymaliśmy dzisiaj wyjątkową książkę – ,,Święta Barbara wśród nas”. Książka ukazuje dotąd nieopracowaną historię kultu św. Barbary w górnictwie związaną z powstaniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność” na Dolnym Śląsku w 1980 roku. Poznajemy historię piętnastu figurek św. Patronki górników na ziemi wałbrzyskiej.

Książkę napisał Ksiądz Tadeusz Faryś, który w latach 1980/81 uczestniczył jako kapelan w rodzącej się Solidarności w Wałbrzychu. Dziękujemy za ten wyjątkowy dar.