Podziękowanie dla Chóru Sonoro

  • 3 listopada 2010