Mała książka wielki człowiek

Mała Kornelia odebrała dzisiaj Dyplom Młodego Czytelnika. Pękamy z dumy i cieszymy się, że jest Was coraz więcej.