Zapytaj o dotacje

 • 4 listopada 2016
 • Raporty opublikowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości za ostatnie kilka lat, wykazały, że blisko 65% właścicieli firm z sektora MŚP, poczynione przez siebie inwestycje finansowało środkami własnymi. Polska, jako kraj należący do Unii Europejskiej ma jednak możliwość pozyskania pieniędzy ze wspólnego, unijnego budżetu. A o tym, jak to zrobić, dowiedzieć się może każdy już pod koniec listopada.

  Z myślą o przedsiębiorcach zainteresowanych ww. tematyką Urząd Miejski w Boguszowie -Gorcach, Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury oraz Dolnośląska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości skorzystania ze środków unijnych w latach 2014-2020.

  Podczas indywidualnych konsultacji eksperci odpowiedzą na pytania:

  – Kto może aplikować po środki unijne?

  – Na jakie cele może zostać pozyskana dotacja?

  – Jak wygląda proces aplikowania i jakie dokumenty są potrzebne?

  Zainteresowani będą mogli skorzystać z porad specjalistów 24 listopada między godz.
  9-13. Konsultacje odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej– Centrum Kultury, przy pl. Odrodzenia 4.

  Zasada jest prosta: Na pojedynczego uczestnika przeznaczone zostanie 30 minut, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy na konkretną godzinę.

  Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie uczestnictwa: na adres e-mail: kontakt@dfrp.pl lub telefonicznie: 508 370 884

  Głównym organizatorem konsultacji jest Dolnośląska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, która za swoją misję obrała szerzenie idei przedsiębiorczości wśród mieszkańców Dolnego Śląska oraz wsparcie ich w realizowaniu inicjatyw związanych z tymże obszarem. Wsparcia merytorycznego udziela firma InServices.

  Więcej informacji na Facebooku organizatora: https://www.facebook.com/DolnoslaskaFundacjaRozwojuPrzedsiebiorczosci/

  lub stronie internetowej:

  www.dfrp.pl

  plakat