Dodatkowe pieniądze na zakup nowości wydawniczych dla MBP-CK w Boguszowie-Gorcach

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach powiększy swój księgozbiór o blisko 300 nowych pozycji w ramach udziału w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych.

Udział w programie ministerialnym, którego instytucją zarządzającą jest Biblioteka Narodowa zaowocował pozyskaniem przez boguszowską bibliotekę dodatkowych 7 840 zł na zakup nowości wydawniczych.

Wniosek boguszowskiej biblioteki uzyskał od komisji konkursowej 89,22 punktów, dzięki czemu znalazł się na liście wniosków pozytywnie rozpatrzonych. Wyniki konkursu zostały opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Narodowej w zakładce zakup nowości wydawniczych Priorytet 2.

Przystąpienie do konkursu uwarunkowane było podpisaniem stosownych porozumień o współpracy ze szkołami, w ramach których MBP-CK wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym oraz Publiczną Szkołą Podstawową nr 6 w Boguszowie-Gorcach prowadzić będzie wspólne działania mające na celu rozwój czytelnictwa na terenie gminy poprzez dostęp do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych oraz kształtowania postaw/nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury.

Zakupione woluminy zostaną rozdysponowane pomiędzy MBP-CK Centralę, Filię nr 1 i 5 oraz Filię nr 2 dzięki czemu uczniowie poszczególnych szkół będą mieli swobodny dostęp do zakupionych nowości.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że MBP-CK od wielu lat bierze udział w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 koordynowanego przez Bibliotekę Narodową. Przy podziale dotacji na poziomie 16 województw brane są pod uwagę  następujące kryteria: kryterium czytelnicze (wg liczby czytelników) i kryterium demograficzne (wg liczby ludności). W bieżącym roku kwota przyznana boguszowskiej bibliotece na zakup nowości wynosi 10 100 zł.

 zdjÄ™cie-biblioteka