Drodzy Czytelnicy

Drodzy Czytelnicy informujemy, że od dnia 08.04.2024 r. do 30.04.2024 r. Filia nr 2 przy ulicy Reymonta 4 będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji księgozbioru. Prosimy czytelników, którzy zalegają ze zwrotem książek dłużej niż trzy miesiące o oddanie ich do Filii nr 2 w terminie do 5 kwietnia. Równocześnie informujemy, że w związku ze skontrum nie będziemy pobierać kar za przetrzymanie woluminów. Czytelnikom, którym zwrot książek wypadnie w okresie inwentaryzacji zostaną one automatycznie przedłużone.