Górnicze Harce na Witoldzie – czyli XX Babska Biesiada Combrowa Miasta Gorc – Boguszowa.

Od 20 już lat w tłusty czwartek combrowe baby zjeżdżają się do Gorc, by uczestniczyć w jedynej i niepowtarzalnej Biesiadzie Combrowej – babskiej zabawie kostiumowej, która co roku cieszy się olbrzymim powodzeniem. Przez 19 lat rubaszne panie gościła w swych progach Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury. W tym roku 20 – jubileuszowy Comber odbył się w nowym miejscu. 12 lutego Combrowe Panie spotkały się w Centrum Kulturalno – Kongresowym „Witold” – byłej kopalni w Gorcach dlatego też temat przewodni tegorocznego Combra brzmiał – Górnicze Harce na Witoldzie.

Wśród dekoracji nie zabrakło wejścia do sztolni, łaźni górniczej, wózka węglowego, a nawet górniczego punktu medycznego pod znajomo brzmiącą nazwą – Witoldówka. W punkcie tym  leczono złocistym napojem, serwowanym prosto z beczki.

Rozbawionym i uśmiechniętym uczestnikom imprezy do tańca przygrywał zespół Sekret. A sztygarowa Halina i jej pomocnice przygotowały dla zebranych gości całą gamę konkursów. Nowo przybyłe damy, jak co roku musiały złożyć uroczyste ślubowanie, a żeby wkupić się w łaski combrowego grona – odtańczyć układ choreograficzny do przeboju Chocolatte. Zaś za nieprzestrzeganie combrowych zasad groziło min. zakuwanie w dyby, wychłostanie specjalnym combrowym biczem,  dotkliwe razy „dupochlastem”, „sznupanie” tabaki, czy przenoszenie wózka z węglem dookoła sali.

Spokoju nie zaznali zaproszeni na biesiadę nieliczni mężczyźni, którym jak tradycja karze obcięto zwisy męskie oraz przymuszono do złożenia przysięgi  oraz bezwzględnego posłuszeństwa wobec zebranych na imprezie dam. Panowie wykazali się ponadto ogromnym poczuciem humoru z chęcią wykonując postawione przed nimi zadania.

Organizatorzy imprezy: Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury i Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold” zapraszają za rok na kolejna XXI Babska Biesiadę Combrową pod hasłem „Z kamerą wśród zwierząt.”

/red/

comber1

comber2

comber3

comber4

comber5