Mikołajowo i świątecznie!

W poniedziałek, 03 grudnia br., o godzinie 17:00, Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury zorganizowała zabawę mikołajkową dla dzieci z Boguszowa-Gorc. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor MBP-CK, Elżbieta Gajewska, która powitała bardzo licznie przybyłe dzieci i dorosłych. Następnie scenę opanowały Stwory Głodomory, które przez ponad godzinę bawiły zebranych swoim programem świątecznym z licznymi piosenkami, do których śpiewania chętnie przyłączali się najmłodsi. „Koncert Stwora Głodomora” to unikalne połączenie lalek w wykonaniu Konrada KONY Czarkowskiego oraz programu muzycznego wykonywanego przez opolski Tercet 4-MATION. Na koniec, przy świątecznej choince, Św. Mikołaj, w którego wcielił się Burmistrz Miasta Jacek Cichura, rozdał najmłodszym słodkie świąteczne paczki.