Na dzisiejszych zajęciach poruszyliśmy wątki patriotyczne, które co jakiś czas “odświeżamy”, bo uważamy temat za bardzo ważny

W zapoznaniu się z faktami i dyskusjach pomogły nam dostępne na filii książki związane z tematem .

Dzięki nim poznaliśmy lub przypomnieliśmy sobie m. in. historię hymnu, symbolikę barw narodowych, podstawowe pojęcia związane z tematem, sylwetki bohaterów.

Gry i zabawy planszowe i ruchowe stanowiły dopełnienie zajęć.

Kolejne zajęcia odbędą się w najbliższy poniedziałek, do zobaczenia!