Piątkowe przedpołudnie z Balladyną w tle

(…) Bezprawie gorzej od Mojżesza plagi,
Kala tę ziemię i prędzej się szerzy;
Popiel, skalany dzieci krwią niewinną,
Niegodny rządzić tłumowi rycerzy.
Niech więc się stanie, co się stać powinno,
Pod okiem Boga, na tej biednej ziemi. (…) /J. Słowacki, Balladyna/
W piątek 4 września 2020 r. w boguszowskiej książnicy z zachowaniem wszystkich zaleceń reżimu sanitarnego odbyła się kolejna odsłona Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej. Aktorzy Agencji Artystycznej „Wartki”, tym razem przygotowali dla nas interpretację tekstu Juliusza Słowackiego „Balladyna”, która jest tematem tegorocznej edycji imprezy.
Na sali widowiskowej obecni byli uczniowie i nauczyciele miejscowych szkół oraz władze naszego miasta. Dziękujemy za przybycie i zachęcamy do odwiedzania biblioteki każdego dnia, gdyż zgodnie ze słowami Kornela Makuszyńskiego „Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.”
 
Obrazek prezentujacy Piątkowe przedpołudnie z Balladyną w tle