Wyniki IV Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu i Małej Formy Graficznej

protokół jury-Biennale 2010
Protokół jury-Biennale 2010

Patronat Medialny