,,Boguszowskie Kwiatlove”

 • 30 lipca 2020
 • W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy warsztaty florystyczne dla seniorów „Boguszowskie Kwiatlove.” Panie poznały tajniki tworzenia kompozycji kwiatowych. Oto pierwsze efekty tej przygody. Mamy jeszcze wolne miejsca na warsztatach. Wszystkich chętnych seniorów, którzy chcieliby nauczyć się jak tworzyć dekoracje niebanalne zapraszamy do zapisów w MBP- CK. Zajęcia odbywać się będą regularnie raz w miesiącu.

  Konkurs fotograficzny

 • Regulamin

  Amatorskiego Konkursu Fotograficznego

  „Z książką na wakacjach”

  1. Cele konkursu:

  – propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców Boguszowa – Gorc,

  – promowanie zasobów bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury,  

  – rozwijanie zainteresowań książką oraz fotografią,

  – rozwijanie i promowanie talentów.

   

  2.Organizator:

  Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
  w Boguszowie-Gorcach.

  3. Uczestnicy konkursu:

  Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które nie zajmują się profesjonalną fotografią.

  4. Warunki przystąpienia do Konkursu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zdjęcia z książką wypożyczoną z naszej biblioteki podczas tegorocznych wakacji. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie.
  2. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.  Zgłoszenie pracy następuje drogą e-mailową, tzn. uczestnik konkursu wysyła zdjęcie na adres
   katarzynapierzchala@mbp-ck.pl z dopiskiem „Z książką na wakacjach”. 
  3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 17.08.2020 r.
  4. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych
   i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.). 4.
  5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich. Nadesłane zdjęcia przechodzą
   na własność organizatora.

  5. Technika i forma prac:

  – zdjęcie wykonane samodzielnie aparatem cyfrowym lub telefonem,
  – rozdzielczość pracy nie może być mniejsza niż 3000 px na dłuższym boku,
  – format jpg. 

  6. Kryteria oceny: a) oryginalność, b) stopień trudności, c) kreatywność

  7. Każda z prac powinna  być podpisana imieniem i nazwiskiem a także wiekiem uczestnika.

  8. Ocena prac:

  Przesłane zdjęcia prac zostaną zamieszczone na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach  w dniu 20 sierpnia 2020 r. Zwycięzców wyłonią mieszkańcy Boguszowa – Gorc w głosowaniu internetowym.

  Ogłoszenie wyników nastąpi 27 sierpnia 2020 r. na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane również na stronie www.mbp-ck.pl

  9. Nagrody:

  Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród trzem najlepszym zdjęciom.