XXIV Turniej Bellota rozstrzygnięty

 • 23 października 2017
 • Dnia 21.10.2017 r. – w Boguszowie-Gorcach rozstrzygnięty został XXIV Turniej Francuskiej Gry Karcianej  w Parach – Bellote o Puchar Burmistrza Boguszowa – Gorc  – Waldemara Kujawy.  

            Do Turnieju, który odbył się w Centrum Kulturalno-Kongresowym „Witold” przystąpiło 18 graczy.

  Po blisko dziewięciu godzinach pasjonujących rozgrywek komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Pierzchała oraz Sławomir Mika wyłoniła zwycięskie pary turniejowe.

  Klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

  I miejsce: Wiaczesław Borkowski, Józef Jankiewicz

  II miejsce: Jan Błażej, Edward Kasiński

  III miejsce: Edward Ligocki, Krzysztof Ziółkowski  

              Laureaci z rąk Burmistrza Boguszowa – Gorc otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz okazałe statuetki.

              Organizatorzy turnieju – Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury oraz Centrum Kulturalno Kongresowe „Witold” – składają serdeczne gratulacje laureatom, a  wszystkich miłośników gry w Bellota zapraszają do udziału w następnej edycji turnieju.

  Rozstrzygnięcie Biennale i Dzień Seniora czyli coś dla oka i ucha

 • W piątkowe popołudnie 20 października br. w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury wspólnie z licznie przybyłą publicznością  świętowaliśmy podwójne wydarzenie jakim był niewątpliwie Dzień Seniora i towarzyszące mu wręczenie nagród laureatom VII Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu i Małej Formy Graficznej.  
  Po odczytaniu protokołu przez jury konkursu i udekorowaniu przybyłych laureatów Biennale,  Dyrektor MBP-CK – Elżbieta Gajewska zaprosiła gości na koncert greckiego zespołu MYTHOS. No i nie mogło być inaczej… gorące, południowe rytmy tak rozpaliły naszą publiczność, że ta poderwała się do wspólnego śpiewania i  tańca.  

  Imprezie towarzyszyła wystawa prac laureatów i uczestników VII Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu i Małej Formy Graficznej, którą można oglądać do 3 listopada br. Wszystkich zainteresowanych wystawą zapraszamy do galerii Barbórka w MBP-CK przy pl. Odrodzenia 4, codziennie w godz. 10.00-18.00.

  Wszystkim zgromadzonym gościom serdecznie dziękujemy, laureatom konkursu gratulujemy i zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez naszą instytucję.

  IX POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY ARTYSTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ DZIECIĘCE SZOPKI

 • REGULAMIN

   

  ORGANIZATOR:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

  CEL:

  • pobudzanie inwencji twórczej i zachęcanie do czynnego uprawiania ludowej
   i artystycznej twórczości wśród dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu wałbrzyskiego;
  • tworzenie propozycji imprezy wzorcowej prezentującej dorobek amatorskiego dziecięcego ruchu artystycznego;
  • umożliwienie twórcom dziecięcym konfrontacji własnych dokonań
   i poszukiwań artystycznych – wychowanie przez sztukę – wyobraźnia i inwencja twórcza dzieci nie mają sobie równych;

  PRZEDMIOT KONKURSU:

  • plastyka obrzędowa – szopki kolędnicze.

  WARUNKI KONKURSU:

  • w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych;
  • każdy uczestnik może nadesłać lub dostarczyć osobiście jedną pracę (szopkę);
  • szopki mogą być wykonane z różnych materiałów (karton, masa solna, chleb, piaskowiec, masa ceramiczna, itp.);
  • ze względów ekspozycyjnych format prac (szopek) powinien wynosić maksymalnie 40x60x60 cm;
  • prace powinny być opatrzone godłem (pseudonimem artystycznym) autora.
   Do pracy należy przymocować zaklejoną i podpisaną godłem kopertę. Informacja w kopercie winna zawierać: imię i nazwisko autora szopki, krótką notę biograficzną (data urodzenia, nazwa szkoły, klasę, itp.), zgodę podpisaną przez rodziców na zbieranie przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych (zgodnie z ustawą      o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz. U. 2016 r.,  922    z późn. zm.),  na kopercie (zewnętrzna strona) proszę zamieścić kategorię, w której startuje autor pracy.
  • organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac
   w celach reklamowych oraz przetwarzania danych osobowych na potrzebę konkursu,
  • uczestnicy konkursu będą mogli odebrać swoje prace tydzień po wernisażu.

  NAGRODY:

  • oceny prac zgłoszonych do konkursu dokona jury powołane przez organizatora;
  • najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi i dyplomami, zaś wyróżnione – dyplomami;
  • nagrody będzie można odebrać wyłącznie osobiście w dniu ogłoszenia wyników. Po tym terminie nagrody nie będą wydawane ani laureatom konkursu ani tym bardziej osobom trzecim.
  • nieodebranie nagrody w dniu wernisażu skutkować będzie przejściem nagrody na kolejnego laureata
   UWAGA! Nagrody nie będą wysyłane!

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • prace nagrodzone oraz zakwalifikowane przez jury będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii BARBÓRKA w siedzibie organizatora;
  • ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 8  grudnia 2017 podczas wernisażu wystawy pokonkursowej;
  • autorzy biorący udział w konkursie, oceniani będą w kategorii uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz prace wykonane zbiorowo;
  • termin składania prac upływa z dniem 27 listopada 2017

  Prace prosimy składać lub nadsyłać na adres:

   

              Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce

              z dopiskiem „Dziecięce szopki’2017

   

  Wszelkich informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

   

  tel.:(074) 844-92-84, fax :(074) 844-88-32

   

  UWAGA! ORGANIZATOR NIE POKRYWA KOSZTÓW PRZEJAZDU

   

  KARTA ZGŁOSZENIA

  FORMULARZ ZGODY

   

   

  Głosuj na naszą bibliotekę !!!

 • 12 października 2017
 • Drodzy Czytelnicy !

  Nasza Biblioteka bierze udział w akcji ,,Przerwa na wspólne czytanie”. Dzięki Waszej pomocy możemy wzbogacić księgozbiór naszej biblioteki. Aż 20 bibliotek, które otrzymają największą ilość głosów otrzyma zestaw 250 książek i pufy do wspólnego czytania, zaś kolejnych 100 bibliotek zestaw 50 książek ! Głosowanie trwa 2 października do 31 października 2017r. Codziennie każda osoba głosująca może oddać jeden głos.

  Bardzo liczymy na Wasza pomoc !

  Dziękujemy !