VIII Otwarty konkurs Artystycznej Twórczości Dziecięcej Miast Partnerskich ,,Dziecięce Szopki 2015"

 • 12 października 2015
 • REGULAMIN

  ORGANIZATOR:

  Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

  CEL:

  – pobudzenie inwencji twórczej i zachęcenie do czynnego uprawiania ludowej i artystycznej twórczości wśród dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych miast partnerskich Boguszowa-Gorc;

  – tworzenie propozycji imprezy wzorcowej prezentującej dorobek amatorskiego ruchu artystycznego miast partnerskich;

  – umożliwienie twórcom dziecięcym konfrontacji własnych dokonań i poszukiwań artystycznych – wychowanie przez sztukę – wyobraźnia i inwencja twórcza dzieci nie maja sobie równych;

  – ożywienie życia kulturalnego miast partnerskich.

  PRZEDMIOT KONKURSU:

  – plastyka obrzędowa – szopki kolędnicze.

  WARUNKI KONKURSU:

  – w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych;

  – każdy uczestnik może nadesłać lub dostarczyć osobiście jedna pracę (szopkę);

  – szopki mogą być wykonane z różnych materiałów (karton, masa solna, chleb, piaskowiec, masa ceramiczna, itp.);

  – ze względów ekspozycyjnych format prac (szopek) powinien wynosić maksymalnie 40x60x60 cm;

  – prace powinny być opatrzone godłem (pseudonimem artystycznym) autora.

  Do pracy należy przymocować zaklejoną i podpisaną godłem kopertę. Informacja w kopercie winna zawierać: imię i nazwisko autora szopki, krótką notę biograficzną (data urodzenia, nazwa szkoły, klasę, itp.), zgodę podpisaną przez rodziców (zgodnie z ustawą o o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na kopercie (zewnętrzna strona) proszę zamieścić kategorię, w której startuje autor pracy.

  – organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych oraz przetwarzania danych osobowych na potrzebą konkursu,

  – uczestnicy konkursu będą mogli odebrać swoje prace tydzień po wernisażu. (więcej…)